Bientôt un nouveau parc à Saint-Josse ! Binnenkort een nieuw park in Sint-Joost !

Publié le vendredi 9 septembre 2016

Un nouveau parc verra bientôt le jour à Saint-Josse, entre les rues Traversière et de la Limite, à côté de la crèche Damla. Ce projet, issu d’un Contrat de Quartier Durable, devrait faire la part belle à la nature : potager collectif, verger et parcours didactique sont au programme.

Ecolo-GROEN s’est mobilisé pour que ce nouvel espace vert, qui se veut exemplaire et mettra l’accent sur la biodiversité et de la gestion de l’eau, puisse se concrétiser. Et l’enjeu était de taille : contre toute attente, le plan initial prévoyait, sous l’impulsion du Bourgmestre, de bétonner une grande partie du parc !

Grâce à la mobilisation du collectif Potamoes, des citoyens et de nos conseillers, le caractère naturel du parc a été conservé. Ecolo-GROEN s’en réjouit et continuera à veiller à la réalisation de ce nouveau poumon vert pour notre commune


Het nieuwe park komt tussen de Dwarsstraat en de Grensstraat, naast de Damla kribbe. Dit vloeit voort uit een Duurzaam Wijkcontract, en zal de natuur alle eer aandoen met een gemeenschappelijke moestuin, boomgaard en didactisch parcours.

Ecolo-GROEN heeft zich mee achter dit project geschaard opdat deze nieuwe groene ruimte, die een voorbeeld wil zijn op het vlak van biodiversiteit en waterbeheer, werkelijkheid kon worden. Het was geen gemakkelijke opdracht, want de eerste plannen voorzagen om een groot stuk van het park onder beton te verstoppen, tegen alle verwachtingen in maar op aanzet van de burgemeester.

Dankzij de inzet van het collectief Potamoes, van de burgers en van onze raadsleden is de natuur in het park behouden gebleven. Ecolo-GROEN is opgelucht en zal blijven waken over deze nieuwe groene long in onze gemeente.