Don’t fix my street ! (interpellatie Frederic Roekens)

Sinds april 2013 kunnen de Brusselaars problemen op de openbare weg melden via de applicatie ’Fix my street’ ontwikkeld door Brussel Mobiliteit in samenspraak met de 19 gemeentes. De applicatie zorgt ervoor dat het gemelde probleem (defecte verlichting, putten in de weg, kapotte stoeptegels, verdwenen wegmarkeringen en verkeersborden, etc...) bij de juiste dienst terechtkomt (sibelga, de gemeente voor gemeentelijke wegen of Brussel mobiliteit voor gewestwegen).

Publié le lundi 25 avril 2016

n Sint-Joost valt het op dat honderden gemelde problemen met betrekking tot gemeentelijke wegen allen ’in behandeling’ zijn, voor sommige al ruim 2 jaar. Geen enkel incident heeft de status ’afgesloten’.

In elk geval moet worden vastgesteld dat de toestand van de voetpaden, straten en wegmarkeringen in onze gemeente vaak erbarmelijk is. Het aantal losliggende stoeptegels, putten in de weg en ontbrekende wegmakeringen zijn niet meer te tellen. Vaak zijn de kapotte stoeptegels het gevolg van doorlopend op de stoep parkerende wagens en vrachtwagens of het gevolg van slecht gerealiseerde oplapwerken door nutsbedrijven en aannemers.

Het idee dat burgmeester Demannez vorige legislatuur voorstelde maar nooit realiseerde om een snel interventieteam samen te stellen om problemen met trottoirs en straten snel het hoofd te bieden is dringender dan ooit.

Vragen :

  • Maakt de dienst openbare werken van de gemeente gebruik van de applicatie ’fix my street’ ? Waarom hebben alle gemelde incidenten de status ’in behandeling’ ? Houdt de gemeente een register bij van problemen op de openbare weg die moeten worden aangepakt ? Zo ja, hoeveel incidenten werden er deze legislatuur reeds gemeld en vragen om een oplossing ? Spoort de gemeente ook zelf incidenten op de openbare weg op ? Hoeveel interventies heeft de dienst deze legislatuur reeds gedaan op de openbare weg ? Hoeveel personeelsleden heeft de gemeente in dienst om incidenten op de openbare weg te herstellen ?
  • Zal de gemeente eindelijk optreden tegen automobilisten die hun wagens en vrachtwagens op de stoep parkeren ?
  • Voert de gemeente na werken door nutsbedrijven en aannemers controles uit of de stoep en straat niet is beschadigd en wordt hen dan de rekening gepresenteerd ?
  • Zal de gemeente een snel interventieteam samenstellen om problemen met trottoirs en straten op te lossen ?