Huiszoeking bij de Regie voor Stadsvernieuwing - Perquisitions à la Régie de la Rénovation Urbaine

Interpellation de Frédéric Roekens au Conseil Communal du 19/12/2012 : Donderdagochtend 8 november was er een huiszoeking bij de Regie voor Stadsvernieuwing van de gemeente Sint-Joost. De huiszoeking kwam er op last van een onderzoeksrechter in het raam van een onderzoek naar corruptie en prijsafspraken in openbare aanbestedingen. Het hoofd van de dienst zou in verdenking zijn gesteld.

Publié le mercredi 19 décembre 2012

De regie beheert ondermeer de wijkcontracten en de bijhorende miljoenen euros aan overheidssubsidies. Geregeld hebben zowel ecolo-groen als MR wantoestanden waar de regie mee gemoeid is aangekaart in de gemeenteraad. Ook hebben we onze vermoedens van prijsafspraken en fraude regelmatig geventileerd. Deze kritieken werden systematisch weggelachen.

Het is nu aan het gerecht om de zaken tot op het bot te onderzoeken. Ondertussen stelt zich het probleem van het beheer van de dossiers toevertrouwd aan de regie met name het lopende wijkcontract Liedekerke, de afronding van het vorige wijkcontract Méridien en de kandidaatstelling voor een nieuw wijkcontract Scailquin. De wijkcontracten zijn aan een strikte timing onderworpen.

Daarenboven is er ook een ander probleem. Vorig jaar richtte volgens gegevens gepubliceerd in het staatsblad het diensthoofd van de regie immers een eigen consultancybedrijf in de bouwsector op. En dit nadat hij in 2006 reeds in de problemen kwam in het dossier van de Foyer Européen omdat hij voor de realisatie van dit project zijn dagtaak bij de gemeente combineerde met activiteiten van zijn eigen bedrijf. Een bedrijf dat hij toen onder druk moest opdoeken. Het is wellicht dit laatste dossier dat de aanleiding vormde voor de huiszoeking bij de regie.

Het hoofd van de regie is tevens ook penningmeester van dezelfde regie. De functies van directeur en penninmeester van de regie lijken onverenigbaar met het oprichten van een eigen consultancybedrijf. Zo verbiedt de gemeentewet de gemeenteontvanger om een eigen zaak uit te baten. Penningmeester van een gemeentelijke regie en gemeenteontvanger kunnen worden beschouwd als gelijkaardige functies zodat er sprake is van overeningbaarheid. De nieuwe gemeentewet geeft trouwens het recht aan de gemeenteraad (art. 153) om gemeenteambtenaren het recht te ontzeggen een eigen bedrijf op te richten.

Vragen :

  • Is het diensthoofd van de regie momenteel geschorst en zo ja wie neemt dan ad interim zijn taken over ?
  • Vorig jaar richtte het diensthoofd van de regie een eigen consultancybedrijf op. Werd de gemeente hiervan op de hoogte gebracht en stelt dit volgens het college geen probleem ?
  • Worden er maatregelen genomen om de projecten van het lopende wijkcontract geen achterstand te laten oplopen ?
  • Wat is de stand van zaken voor de kandidaatstelling voor een nieuw wijkcontract Scailquin ?

Tenslotte vraagt ecolo-groen een externe audit van de regie voor stadsvernieuwing om de wantoestanden bij de regie te stoppen. Na de vele problematische werven en projecten (sportzaal liedts, kruispunt kruidtuinstraat, de peperdure aankoop van het huis in de Hoevestraat) is het gerechtelijk onderzoek de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet vollopen. Ecolo-groen vraagt ook dat om elke belangenvermenging te vermijden het hoofd van de regie uitdrukkelijk wordt verboden om daarenboven een eigen bedrijf te runnen.