Mobiliteitsbeleid Sint-Joost verkeerd geparkeerd ? (F.Roekens)

Eerder deze maand communiceerde staatssecretaris voor verkeersveiligheid Bianca DEBAETS (Cd&V) over het weghalen door het gewest van een illegaal verkeersbord dat aan de Steurssquare parkeren op de stoep toeliet tijdens de nacht. Dit iniatief, genomen door de vorige burgemeester, was volledig in strijd met de verkeerswetgeving en werd door ecolo-groen in de gemeenteraad meermaals aangekaart hoewel u in de pers verklaart dat u niet was geïnformeerd over het probleem.

Publié le mardi 31 mai 2016

In de pers reageerde u door te stellen dat de parkeerdruk in Sint-Joost erg hoog is en dat de gemeente zoekt naar alternatieven. In uw beleidsnota 2012-2018 gaf u reeds aan dat en ik citeer :

"Wat het parkeerbeleid betreft, zal het College een studie aanvragen, die de problematische zones zal aanwijzen op het gebied van parkeergelegenheid. In de afwachting van de conclusies van deze studie, wenst het College de ondernemingen, de kantoorgebouwen en anderen aan te moedigen om hun niet gebruikte parkings ‘s nachts en in het weekend aan de bewoners ter beschikking te stellen volgens nog vast te stellen modaliteiten. Alsook, wenst het College met de parkeerbedrijven te onderhandelen over preferentiële tarieven voor bewoners en handelaars. Het doel van het College is het tot stand brengen van een parkeerbeleid dat aan alle verwachtingen van de inwoners voldoet en dat eveneens afgestemd is op het Regionaal Parkeerbeleidsplan."

Vragen :

  • Kan u het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg in sint-joost opsommen alsook het aantal uitgedeelde parkeerkaarten ? Beschikt u over deze cijfers op wijk- of straatniveau ? Waar is de parkeerdruk het hoogst ?
  • Kan u de gemeente informeren over de stand van zaken van de studie over parkeren in de gemeente en over de iniatieven die wel of niet zijn genomen inzake het opstenstellen van privéparkings voor buurtbewoners. Is dit alles afgestemd met het regionaal parkeerbeleidsplan ?
  • Hoever staat het met onderhandelingen over preferentiële tarieven in openbare parkings (zoals onder Rogierplein bvb).
  • Wanneer zal de gemeenteraad kunnen stemmen over de renovatie en exploitatie van de onderbezette gemeentelijke Scailquinparking en zal de gemeente er preferentiele tarieven voor buurtbewoners voorzien ? Zal het college iniatieven nemen om de eveneens onderbezette gemeentelijke parking in de Dwarsstraat aantrekkelijker te maken voor buurtbewoners ?
  • Wanneer zullen de beloofde ’grenelles de la mobilité’ daadwerkelijk worden georganiseerd om bewoners en andere actoren de kans te geven om hun mening te geven over mobiliteitsvraagstukken ?