Muurschildering Bossuetplein gevandaliseerd moet in ere hersteld worden - Oproep voor nieuwe muurschilderingen in onze gemeente / La Fresque Place Bossuet vandalisée doit être restauré - appèl pour de nouvelles fresques à St-Josse (F. Roekens)

Zoals de blog 1210 SJTN vorige maand reeds wereldkundig maakte is de muurschildering die sinds 1988 het Bossuetplein opluistert a geruime tijd gevandaliseerd en zijn alle gezichten van het fresco met verf onherkenbaar gemaakt. Dit geeft aan het kunstwerk een heel luguber karakter en geeft een negatief beeld van de wijk.

Publié le mercredi 31 août 2016

Het werk werd in het verleden al besmeurd maar werd toentertijd door het gemeentebestuur opgeknapt. Vele buurtbewoners die eind jaren ’80 met hun eigen geld de verf en het materiaal van lokaal kunstenaar Jerome Dayez bekostigden hebben een emotionele band met het kunstwerk.

Ik wil daarom het gemeentebestuur vragen om de muurschildering in samenspraak met de kunstenaar in ere te herstellen.

Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor meer muurschilderingen in de gemeente. Bepaalde plekken in onze gemeente lenen zich voor nieuwe openbare kunstwerken. Denken we maar aan de gevels van het zwembad in het Sint-Franciscuspark of de erg onfrisse tunnelwanden onder de spoorweg in Noordwijk (Noordplein en Ginestestraat). In samenwerking met buurtbewoners kunnen er zelfs via Leefmilieu Brussel budgetten worden verkregen om buurten aangenamer te maken met bijvoorbeeld muurschilderingen. Vele grafittikunstenaars zijn ook op zoek naar plekken om zich uit te drukken. De MIVB heeft al aangetoond dat samenwerking met graffitikunstenaars erg mooie resultaten kan opleveren zoals aan halte de Wand in Laken. Dit kan ook in onze gemeente !

vragen :

  • Zal de gemeente een inspanning leveren om het muurschildering aan het Bossuetplein in ere te herstellen ?
  • Is de gemeente het idee genegen om bepaalde gevels en muren beschikbaar te stellen voor nieuwe muurschilderingen ? Ik denk in het bijzonder aan de tunnelwanden in de Noordwijk en andere nog te identificeren plekken waar bijvoorbeeld graffitikunstenaars in samenspraak met de gemeente aan de slag kunnen gaan.