Derrière sa voix calme, Frederic Roekens est notre conseiller communal le plus précis, avec lui pas question de croire que ce qui s’est dit il y a 5 ans est oublié !

Achter zijn rustige stem, is Frederic Roekens ons meest doortastend gemeenteraadslid, Geen detail ontgaat hem, ook al dateert het van 5 jaar terug

1. Qu’est-ce qui te plaît à SJTN? Wat vind je leuk in SJTN?

De gezelligheid en kleinschaligheid van een dorp met de voordelen van een grootstad.

L’ambiance d’un village avec les avantages d’une grande ville.

2. Qu’est-ce qui t’a donné envie de rejoindre ECOLO/GROEN SJTN ? Waarom heb je ECOLO/GROEN gekozen?

Ecolo Groen is de enige partij met een positief alternatief voor de gemeente.

Ecolo Groen est le seul parti avec une alternative positive pour la commune.

3. Quelles sont les propositions d’ECOLO/GROEN SJTN que tu voudrais défendre plus particulièrement? Wat zijn de voorstellen die je wil verdedigen?

Onze voorstellen voor meer verkeersveiligheid, een betere levenskwaliteit en een uitbreiding van de onderwijscapaciteit.

Je veux continuer à défendre la sécurité routière (côntroles de vitesse,…), une meilleure qualité de vie (zones 30, diminution du trafic de transit…) et la nécessaire extension des écoles, plus particulièrement l’école néerlandophone.

Share This