Tijdens de Week van de Eerlijke Handel heeft mijn gemeente een paar mooie initiatieven genomen. Dit doet me hopen dat we ooit het label “Fair Trade gemeente / Commune du Commerce Equitable” zullen dragen.


Waar gaat het over?

Een gemeente kan een voortrekkersrol spelen voor alternatieve handelsvormen, zoals eerlijke handel [[1]]. Niet alleen vertegenwoordigen overheidsopdrachten 14% van het BBiP in Europa, de gemeente is ook een voorbeeld voor haar inwoners.

Momenteel bestaan er 2 initiatieven, nl.

  1. « Deze gemeente is verkocht / ça passe par ma commune»;
  2. « Fair Trade Gemeente / commune du Commerce Equitable ».

De campagne « Deze gemeente is verkocht / ça passe par ma commune» is opgestart naar aanleiding van de gemeentelijke verkiezingen van 2006, en roept de gemeentes op om zich te engageren voor duurzame, sociale en solidaire ontwikkeling. Dit engagement is progressief en begint met een principeverklaring van de gemeente voor Fair Trade, bv. een resolutie. Dit engagement wordt vervolgens vertaald in een concrete actie (zoals we gezien hebben tijdens de Week van de Eerlijke Handel) en geconsolideerd in een blijvend engagement, zoals bv. het principe van eerlijke handel als selectiecriterium inschrijven in overheidsopdrachten.

Volgens mij staat Sint-Joost hier niet ver van.

De campagne « Fair Trade Gemeente / Commune du Commerce Equitable » werd gelanceerd in het VK in 2000 en heeft sindsdien internationale allures verworven. In juni 2011 werd de symbolische grens van 1000 deelnemende gemeentes overschreden.

Wil een gemeente deze titel halen, moet ze voldoen aan 6 criteria:

Lokaal bestuur

Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die Fair Trade steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander fairtradeproduct aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria’s.

Verder promoot de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond Fair Trade via communicatie naar haar personeel en inwoners toe.

Winkels & horeca

Minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en horecazaken. Daarvoor zijn er doelstellingen vooropgesteld per aantal inwoners.

De winkels en horecazaken communiceren ook over het feit dat zij fairtradeproducten verkopen of serveren.

Scholen, bedrijven & organisaties

Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruikt fairtradeproducten en communiceert daarover. Scholen zetten ook educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met Fair Trade te vergroten.

Media

De campagne tracht te zorgen voor zoveel mogelijk media-aandacht op lokaal en regionaal niveau. Daardoor bereikt men een groot deel van de bevolking. En zo voelen lokale deelnemers zoals handelaars en organisaties zich gewaardeerd voor hun engagement.

Trekkersgroep

Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien zorgt die groep voor de continuïteit van de campagne en is ze verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling. Daaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds een FairTradeGemeente is

Lokale duurzame voeding

Om FairTradeGemeente te worden, lanceert men in de gemeente een nieuw initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt.

Zowel thuis, als op de werkvloer en op openbare plaatsen. Er wordt over dit initiatief duidelijk gecommuniceerd.

Mijn vraag is nu : ik weet dat er contacten bestaan tussen Sint-Joost en de mensen van Max Havelaar die de gemeentes begeleiden in het halen van deze titels. Heeft Sint-Joost hiervoor een timing en hoe prioritair is dit project? Brussel-Stad en Elsene waren bij de eerste gemeentes die de titel behaalden …

Ik kan me voorstellen dat men bij alle problemen die een gemeente heeft, de solidariteit met het Zuiden uit het oog verliest. Weet echter dat in onze geglobaliseerde wereld eerlijke handel overal impact heeft. Wie kiest voor voor een goedkoop product uit de reguliere handel, bespaart misschien vandaag enkele euros, maar verliest ze morgen aan klimaatstoornissen, gezondheidsproblemen, illegale migratie, …

Share This