Attitude de la commune de Saint-Josse, actionnaire principale des HBM, dans le cadre de la fusion des SISP : les HBM esseulées ?

Waar gaat de nieuwe Nouvelle Ecole naartoe? / Ou se trouvera la nouvelle Nouvelle Ecole?

Zwitserse luchtkastelen – de toekomst van de Gesusite in het ongewisse / Bâtir des châteaux en…Suisse : le projet Gésu dans les limbes.

ZOE GENOT : Attitude de la commune de Saint-Josse, actionnaire principale des HBM, dans le cadre de la fusion des SISP : les HBM esseulées ?

Les fusions de SISP ont été prévues par le COMORI sur la 6ème Réforme de l’Etat. Le Parlement bruxellois vient de voter l’ordonnance qui lance concrètement le processus. L’ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et prévoit que la fusion, avec notre ou nos partenaires, devra être effective dans les 18 mois (soit au plus tard pour janvier 2015). Les sociétés nouvellement constituées devront avoir une taille minimum de 2.000 logements.

La fusion de notre société de logements sociaux est un acte important. Il est donc légitime que la commune de St Josse, actionnaire principale des HBM, indique la direction dans laquelle elle souhaite voir les HBM et leur conseil d’administration travailler.

  • Quelle attitude la commune de St-Josse souhaite adopter par rapport à cette réflexion : participation ou carte blanche au CA des HBM ?
  • Si la commune souhaite réfléchir à l’avenir des HBM, quelles démarches ont déjà été entreprises ? quelles seront nos priorités ? quel agenda est envisagé ?

Réponse du collège : des discussions avec deux autres sociétés de logement ont échoué début 2012. Une collaboration est en cours d’élaboration avec Evere mais est suspendue au vote de l’ordonnance…

— > pas très claire comme situation.

FREDERIC ROEKENS : Waar gaat de nieuwe Nouvelle Ecole naartoe? / Ou se trouvera la nouvelle Nouvelle Ecole?

Op een vergadering van het wijkcontract As-Leuven verklaarde de heer burgemeester bij de presentatie van het project op de gronden van de huidige Nouvelle Ecole dat de school spoedig zou verhuizen. Er werd toentertijd niet aangegeven waar naartoe en wanneer de school zou verhuizen.

In de begroting van de Franse Gemeenschap is deze legislatuur (tot 2014) enkel geld voorzien voor de uitbreiding van de Delclefschool. Voor de nieuwe legislatuur van start gaat (en wellicht niet voor 2015) zal er geen extra geld beschikbaar zijn.

  • Kan de gemeenteraad worden ingelicht over waar de school naartoe zal trekken en wanneer? Zal er eerst voor een voorlopige behuizing worden gezorgd of gaat men meteen voor nieuwbouw of renovatie?
  • Welk budget wordt er voorzien? Is er reeds een dossier ingediend bij de Franse gemeenschap?
  • Waarom worden de oude plannen (nota bene van voormalige schepen van onderwijs Emir KIR in 2001) voor een nieuwe school op de huidige locatie (bovenop een vernieuwde ondergrondse sportzaal) in de vuilbak gegooid? De huidige lokalen voldoen zeker en vast niet meer maar de locatie blijft met zijn centrale ligging interessant voor een school.
  • Wat zal er gebeuren met de huidige locatie van de school? Er is sprake van een toekomstige handelszaak aan de kant van het Sint-Joostplein? Wat betekent dit alles voor de toekomst van de Peristylezaal en voor het achterliggende terrein waar de klascontainers momenteel op staan?

Réponse du collège : beaucoup de points techniques, des discussion en cours mais pas d’agenda et beaucoup de secret…

— > réponse peu convaincante.

FREDERIC ROEKENS : Zwitserse luchtkastelen – de toekomst van de Gesusite in het ongewisse / Bâtir des châteaux en…Suisse : le projet Gésu dans les limbes.

In juli maakten ecolo-groen sint-joost en groen brugge bekend dat de zwitserse eigenaars van het Gesuklooster en van de Weylerkazerne in Brugge niet de luxehoteluitbaters waren voor wie ze zich uitgaven maar wel ordinaire vastgoedspeculanten zijn die enkel geinteresseerd zijn om hun eigendommen met veel meerwaarde te verkopen. Een van de technieken om meerwaarde te creeren is het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

In Sint-Joost belooft de eigenaar van de site sinds de uitspraak van de Raad van State in 2010 een nieuw dossier in te dienen. Ondertussen is de Zwitserse eigenaar in vereffening en is hun Belgische partner na een juridisch dispuut bankroet gegaan.

Ecolo-Groen Sint-Joost-ten-Node vraagt naar het voorbeeld van de stad Brugge om de onteigening van de site. De gebouwen moeten een nuttige invulling krijgen voor de gemeenschap. De woningnood in het Brussels gewest is enorm.
Waarom voor Gésu niet met de gemeente en het Brussels Gewest ijveren voor een gemengde woonproject met middenklasse-woningen, sociale woningen, handel, horeca en een culturele functie?. In afwachting moeten de leefomstandigheden van de huidige bewoners van het Gesuklooster worden verbeterd en moet voor er werken van start gaan worden begonnen met een begeleiding naar een nieuwe woning.

  • Heeft de gemeente nog iets vernomen van de plannen van de eigenaars?
  • Welke stappen gaat de gemeente ondernemen? Behoort een onteigening naar het voorbeeld van de stad Brussel tot de mogelijkheden? Ziet de gemeente alternatieven?

Réponse du collège : des félicitations de la part du bourgmestre pour l’excellent travail d’investigation de Frederic. M. Kir a décrit la situation sociale qui devient pénible et a promis de mener les actions nécessaires vis-à-vis du propriétaire.

Le bourgmestre a également souligné l’idée de Frederic Roekens de prendre contact avec la commune de Bruges pour une action coordonée

Share This