ECOLO-GROEN! pour l’interpellation du conseil communal par les citoyens.

ECOLO-GROEN! voor het interpellatierecht van burgers tijdens de gemeenteraad


embleme-saint-josse.jpg Grâce aux verts, chaque citoyen a la possibilité d’interroger le bourgmestre et les échevins pendant un conseil communal. Cela donne la possibilité à une habitante ou un habitant de St Josse d’interroger ou d’attirer l’attention des autorités communales sur une proposition ou un problème d’intérêt communal. Comment faire ? Envoyez au bourgmestre votre interpellation au moins 5 jours avant le conseil avec nom, prénom et adresse de l’interpellant et au moins 20 signatures de tennoodois de plus de 16 ans. A bientôt au conseil ?
Pour connaitre les règles exactes pour interpeller, voir : [REGLEMENT SUR LE DROIT D’INTERPELLATION DES HABITANTS
AU CONSEIL COMMUNAL->http://www.saint-josse.irisnet.be/pdf/divers/droit_d_interpellation.pdf]

Elke burger krijgt dankzij de groenen de mogelijkheid mondeling vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen, tijdens een openbare zitting van de Gemeenteraad. Het laat de burger van Sint-Joost toe rechtstreekse informatie of uitleg te bekomen over zaken van gemeentelijk belang. De burger kan zo de aandacht van de verantwoordelijke politici op deze onderwerpen vestigen. Hoe te werk gaan? Stuur de interpellatie 5 kalenderdagen vóór de voorgestelde zitting van de Gemeenteraad naar de burgemeester met de naam, voornaam en adres van de aanvrager en minstens 20 handtekeningen van bewoners van Sint Joost die ten minste 16 jaar oud zijn. Tot binnenkort op de gemeenteraad? Om de precieze regels voor een interpellatie te kennen, zie: [REGLEMENT OP HET INTERPELLATIERECHT VAN DE INWONERS
OP DE GEMEENTERAAD->http://www.saint-josse.irisnet.be/pdf/divers/droit_d_interpellation_nl.pdf]

Share This