De Beleidsnota van de begroting 2013 voorzag in het opmaken van een stand van zaken van de mobiliteit in onze gemeente.


De gemeente voorzag in een studie met het oog op de evaluatie van alle mobiliteitsacties die sedert 2002 werden gevoerd op haar grondgebied.

De Gemeente wou daarnaast het voorbeeld geven door de alternatieve mobiliteit van de ambtenaren te versterken met de aankoop van fietsen (vervoerplan van de administratie) en met de uitbreiding van de fietsenparking (onder andere de plaatsing van fietsrekken aan de ingangen van de scholen).

Er zouden ook verkeersremmers worden geplaatst op de wegen waar zich de meeste ongevallen voordoen.

Wat parkings betreft, zou de Gemeente de mogelijkheid bestuderen om zelf het beheer over te nemen van de Scailquinparking. In samenwerking met het Gewestelijk Parkeeragentschap zou de Gemeente een haalbaarheidsstudie lanceren met betrekking tot de bouw van een nieuwe parking op het gemeentelijk grondgebied om tegemoet te komen aan de noden van de inwoners van de gemeente.

Behalve de aankoop van fietsen voor de gemeentelijke administratie en de plaatsing van een handvol verkeersdrempels is het wachten op de voorvermelde in 2013 voorziene maatregelen.

  • Wanneer voorziet u een evaluatie van de mobiliteitsacties sinds 2002 en hoe gaat u dit aanpakken? Hoe worden de inwoners, de MIVB, de hulp- en politiediensten etc betrokken bij dit proces?
  • Kan u een lijst voorleggen van zwarte plekken waar veel ongevallen gebeuren en waar er snelheidsremmers zullen geplaatst worden?
  • Hoe evolueert de reflectie over het zelfbeheer van de scailquinparking?
  • Quid de haalbaarheidsstudie voor nieuwe parkeerplaatsen?
  • Hoe ver staan de plannen voor de heraanleg van het Sint-Lazarusplein?
Share This