Het OH-festival en het kind van de rekening
Pour bâtir OH, il faut creuser profond.

Van 16 tot 18 mei 2014 vond de tweede editie plaats van het OH-festival in Sint-Joost. In vergelijking met de eerste editie in 2013 duurde het festival een dag langer en vond het twee weken vroeger plaats.


Het festival was gratis doch moest er voor bepaalde evenementen gereserveerd worden. De organisatie werd uitbesteed aan de Compagnie des Nouveaux Disparus.

Ook participeerden diverse verenigingen van de gemeente, leerlingen van het Lyceum, het Maison de la Famille en het Thêatre Le Public. Het gemeentebestuur zorgde voor logistieke steun.

Het belang van dit soort laagdrempelige culturele evenementen kan niet genoeg onderstreept worden in een gemeente waar een bezoek aan culturele evenementen voor vele bewoners niet vanzelfsprekend is. De ambitie om cultuur tot bij de mensen te brengen is dus een goed iniatief en verdient alle steun.

Er rijzen echter enkele vragen over de manier waarop de gemeente concreet tewerk is gegaan. De Compagnie des Nouveaux Disparus kreeg volgens een beslissing van het schepencollege van 29.04.2014 de som van 39.000 € voor de organisatie van het festival. Op 06.05 besliste het schepencollege ook de volgende bedragen toe te kennen : 15.000 € voor de “Caravane de la diversité” van de Compagnie des Nouveaux Disparus die na verschillende plaatsen ook het OH-festival aandeed en daarenboven respectievelijk 4750 € , 2659€ en 24.306 € voor eveneens les Nouveaux Disparus.

Dat laatste bedrag van 24.306 € werd van het budgetaire artikel 8440/124/02 gehaald. Dit begrotingsartikel slaat op technische benodigdheden voor de franstalige kinderdagverblijven. In de begroting van 2014 was er ruim 111.597 € ingeschreven op dit artikel. Ruim 20% van dat bedrag voor de dagelijkse werking van de kinderdagverblijven is dus aan het OH-festival uitgegeven.

De kostprijs van het festival leek in de begroting 2014 dus niet helemaal te zijn voorzien. In totaal betekent de totale investering van de gemeente een som van 85.715 €. Daarenboven werkten diverse personeelsleden van het gemeentebestuur mee aan het festival.

Vragen:

  • Heeft het gemeentebestuur gezien de kostprijs van dit evenement een evaluatie voorzien van het festival ? Heeft de gemeente een idee van het bereikte publiek en van het aantal toeschouwers van de verschillende voorstellingen? Welke delen van het programma waren een succes en welke niet? Welke lessen werden er uit de edities 2013 en 2014 getrokken voor de toekomst? Zal het volgend jaar ook plaatsvinden en zo ja in welke vorm?
  • Waarom vond het festival niet zoals in 2013 in juni plaats?
  • Hoeveel personeelsleden van de gemeente werden tijdens het festival ingezet? Van welke gemeentelijke diensten werd personeel ingezet? Met hoeveel man-uren komt dit overeen?
  • Waarom werd een aanzienlijk deel van de benodigde middelen gehaald van een budgetair artikel gewijd aan de kinderdagverblijven? Geniet deze beslissing de goedkeuring van de voogdijoverheid? Zal deze onvoorziene uitgave niet voor problemen zorgen bij de werking van deze kinderdagverblijven?
Share This