“Sapiens is een zaal voor en met jullie ” stelt het gemeentebestuur zelf op zijn website.


De zaal zag het licht naar aanleiding van het wijkcontract Houwaert-Bossuet toen buurtbewoners zelf om een gemeenschappelijke ruimte vroegen.

De gemeente kocht twee leegstaande vleugels van de Sagesseschool, renoveerde ze maar het is pas met het wijkcontract Liedekerke dat de zaal echt een zaal voor de buurt werd.

De Regie voor Stadsvernieuwing nam een beheerder-coordinator in dienst die de talrijke activiteiten in goede banen leidde. Het wijkcontract loopt echter weldra ten einde en het is zeer de vraag of de huidige activiteiten kunnen blijven plaatsvinden indien de gemeente de middelen van het wijkcontract niet compenseert met eigen middelen.

Er werd door het gemeentebestuur niet gecommuniceerd over de toekomst van de zaal en de vrees bestaat dat de zaal zoals voor het wijkcontact Liedekerke wordt verhuurd of bij gebrek aan beheerder geen regelmatige buurtactiviteiten meer zal herbergen.

Vragen :

  • Wat zal er gebeuren met de Sapienszaal na het einde van het wijkcontract Liedekerke? Blijft het een zaal toegankelijk voor buurtbewoners en verenigingen?
  • Heeft de gemeente een evaluatie gehouden van het gebruik en de gebruikers van de Sapienszaal de afgelopen jaren?
  • Wie zal de zaal in de toekomst beheren? Blijft de gemeente een beheerder-coordinator van de zaal in dienst houden?
Share This