In de beleidsnota 2012-2018 werd een ABC van de mobiliteit aangekondigd die alle beleidsmaatregelen van de laatste jaren inzake mobiliteit aan een kritische blik zou onderwerpen. Het college zou inzetten op inspraak van bewoners en van belangrijke actoren (MIVB), de zachte en alternatieve vormen van mobiliteit (autodelen, villo) promoten en ijveren voor het openstellen van private parkings voor buurtbewoners. Tenslotte zou de gemeente een parkeerplan voorleggen dat kadert in de gewestelijke parkeerordonnantie.


Het college zou waken over coordinatie met het mobiliteitsbeleid van de buurgemeentes.
Wat het parkeerbeleid betreft is er momenteel bijvoorbeeld geen overeenstemming met Schaarbeek in de straten rondom de drukke Brabantstraat. In Schaarbeek moet daar door de grote toevloed ook op zondag betaald worden om te parkeren terwijl dit in Sint-Joost niet het geval is zodat buurtbewoners worden weggedrukt door de zondagse klanten van de Brabantsstraat.

Aanvankelijk tegen uiterlijk december 2014, nadien uitgesteld tot september 2015 moeten de gemeenten een eigen gemeentelijk parkeeractieplan opstellen en goedkeuren, ofwel melden aan Parking Brussels dat ze de bevoegdheid delegeren.

Als antwoord opmijn schriftelijke vraag over het parkeerplan en de aangekondigde « grenelle » kreeg ik te horen van het gemeentebestuur dat het college een studieopdracht inzake mobiliteit- en parkeerbeleid had toevertrouwd aan een gespecialiseerd studiebureau.

Vragen :

  • Kan u de gemeenteraad informeren over wat de opdracht aan het studiebureau precies inhoudt ? Zal er in de studieopdracht ook aandacht worden besteed aan fietsers en voetgangers ? Wat is het einddoel en de timing van het college ? zal de gemeenteraad zich hierover kunnen uitspreken ?
  • Hoe zullen de bevolking en sleutelactoren zoals de MIVB maar ook de fietsersbond ea gehoord worden ?
  • Zal er overleg gebeuren met Brussel-stad en Schaarbeek en zal het parkeerbeleid in ondermeer de noordwijk kritisch worden bekenen ? Zal de gemeente onderzoeken of er ook met sms parkeergeld kan worden betaald zoals in andere gemeentes ?
  • Hoe vorderen de inspanningen om private parkings open te stellen voor buurtbewoners ? In bepaalde steden en gemeentes zoals Gent wordt er gewerkt met intermediairs die op zoek gaan naar privé-eigenaars die parkeerplaatsen aanbieden. Volgt Sint-Joost dit voorbeeld ?
  • zal de gemeente het aantal zones 30 en verkeersdrempels uitbreiden en zal er strenger worden opgetreden tegen snelheidsovertredingen en wildparkeren ?
Share This