Na het stopzetten van het walking madouproject door het college werd in samenspraak met het Brussels Gewest en de toenmalige Minister van Mobiliteit een tijdelijke heraanleg met doorgaand verkeer voorzien.


Het was de bedoeling dat het Brussels Gewest een aanvraag tot bouwvergunning zou indienen om de Leuvense steenweg, Scailquinlaan en het Madouplein heraan te leggen. Het busverkeer werd alvast op de Scailquinlaan omgeleid en er werd beloofd om het tankstation dat aldaar vaak voor files en overlast zorgt tegen eind 2014 te sluiten.

De tijdelijke heraanleg ligt er intussen al meer dan dubbel zo lang als de eveneens tijdelijke walking Madou. Het geheel geeft een troosteloze aanblik, is verwarrend voor voetgangers, fietsers en autobestuurders en is bovenal gevaarlijk zoals het tragische dodelijke ongeval van eind januari aantoont toen een voetganger op het voetpad werd aangereden.

De nieuwe minister van mobiliteit Pascal Smet antwoordde op een schriftelijke parlementaire vraag van zijn voorganger Brigitte Grouwels dat de bouwaanvraag nog steeds in behandeling is bij de bevoegde gewestelijke dienst en dat hij tegelijkertijd onderzoekt hoe het sluipverkeer kan verminderen en het comfort voor fietsers en openbaar vervoer kan verbeterd worden. Hij wenst naar verluidt de plannen aan te passen en met de gemeente te overleggen.

Vragen ?

  • Is er een meningsverschil tussen gewest en gemeente over de heraanleg ? Is er reeds overleg geweest tussen Pascal Smet en de burgemeester ? Wat is de stand van zaken en de vooropgestelde timing ? Staat het college openen voor een herziening van de plannen ?
  • Waarom is het tankstation in de Scailquinstraat nog steeds niet gesloten zoals beloofd aan de buurtbewoners ?
  • Zal de gemeente samen met het gewest snel maatregelen nemen om het tragische ongeval van januari in de nabije toekomst trachten te vermijden ?
  • Heeft de gemeente cijfers over het aantal passanten in de Leuvense steenweg ? Is er een evolutie sinds de stijging van het aantal voorbijgangers tijdens Walking Madou ?
Share This