Eind vorige maand kwam de Mirano wederom negatief in het nieuws toen een ruzie tussen portiers en klanten escaleerde en voor verschillende onder hen in het ziekenhuis eindigde.


Een klant werd door een portier naar verluidt met een ijzeren staaf bewerkt en zag zijn twee benen gebroken. Dit incident is geen geïsoleerd geval . Buurtbewoners zijn de situatie beu en zijn een petitie gestart tegen de (geluids)overlast en de vechtpartijen op de Leuvense Steenweg. Nachtwinkels die in de buurt zware drank verkopen worden met de vinger gewezen. Inmiddels werd een delegatie buurtbewoners door de burgemeester ontvangen. De burgemeester verklaarde te wachten op het politierapport om over te gaan tot maatregelen.

Een klant werd door een portier naar verluidt met een ijzeren staaf bewerkt en zag zijn twee benen gebroken. Dit incident is geen geïsoleerd geval . Buurtbewoners zijn de situatie beu en zijn een petitie gestart tegen de (geluids)overlast en de vechtpartijen op de Leuvense Steenweg. Nachtwinkels die in de buurt zware drank verkopen worden met de vinger gewezen. Inmiddels werd een delegatie buurtbewoners door de burgemeester ontvangen. De burgemeester verklaarde te wachten op het politierapport om over te gaan tot maatregelen.

Vragen
Welke maatregelen gaat de burgemeester nemen om toekomstige geweldplegingen te vermijden? Wat zijn de conclusies van het politierapport?
Zal de milieuvergunning van de discotheek worden gerespecteerd die een sluiting om 4u ‘s morgens beveelt?

Hoe zal in de toekomst de overlast beperkt worden in de buurt van de discotheek? Naast de geluidsoverlast van de Mirano zelf zorgen vele feestvierders immers in de buurt voor overlast door nachtlawaai, vernielingen, wildplassen, drankmisbruik en diens meer. De vrees bestaat dat de overlast zich nog meer zal laten voelen door het afsluiten van de steenweg voor het autoverkeer. Mogelijke maatregelen zijn het opleggen van extra personeel door Mirano, een strenger toezicht op de verkoop van sterke drank door nachtwinkels en het plaatsen van openbare wc’s.

Vragen

  • Welke maatregelen gaat de burgemeester nemen om toekomstige geweldplegingen te vermijden? Wat zijn de conclusies van het politierapport?
  • Zal de milieuvergunning van de discotheek worden gerespecteerd die een sluiting om 4u ‘s morgens beveelt?
  • Hoe zal in de toekomst de overlast beperkt worden in de buurt van de discotheek? x
Share This