Tijdens de voorstelling van de rekeningen 2014 moest worden vastgesteld dat van de 700.000 euro verwachte parkeergelden er voor het zoveelste jaar op rij slechts een deel, dit jaar 362.000 euro, in de gemeentekas terechtkwam. De twee gemeentelijke openbare parkings (Scailquin en Botanique) brachten 0,0 euro op van de verwachtte 1.380.000 euro.


Als antwoord op mijn vragen tijdens de gemeenteraad komt men niet verder dan dooddoeners als ‘En ce qui concerne les parkings et le stationnement, les dossiers sont loin d’être simples. » of« nous réclamons cette somme, c’est pour cela que nous continuons à l’inscrire au budget ».
Sinds 2010 haal ik dit punt elke jaar weer aan. In 2010 brachten de parkeermeters slechts 150.000 euro op, en het jaar nadien 365.000 euro. In 2009, toen er nog maar in een gedeelte van de gemeente parkeerautomaten stonden, bedroegen de inkomsten evenwel 375.312 euro. Meer dan in 2014 dus met minder parkeermeters ,begrijpe wie begrijpe kan.

Ik onderzocht de verschillende conventies tussen de gemeente en de privé-firma die de parkeermeters en parking Botanique beheert. Toen Sint-Joost besloot het aantal parkeermeters van 104 naar 269 stuks op te voeren werd een nieuwe conventie getekend die bepaalde dat de firma de investering in nieuwe parkeermeters tot 2015 kon afschrijven (lees afhouden van het te storten bedrag aan de gemeente). Bovendien werd een management fee van 35820 euro vastgelegd. In artikel 9 van de conventie wordt evenwel bepaald dat de firma minstens 300.000 euro moet overmaken per jaar.

Een zelfde jaarlijks te betalen minimumbedrag (dit maal 380.216,64 euro, indexeerbaar) is voorzien in de conventie met de gemeente voor de uitbating van parking Botanique. Hier slaagt de firma er echter in om geen euro over te schrijven aan de gemeente.

De gemeentelijke administratie heeft volgens verklaringen van de gemeente-ontvanger een persoon in dienst die bevoegd is voor het parkeerdossier en de rekeningen heeft onderzocht.

Vragen :

  • Heeft de gemeente enig idee hoeveel de bewuste firma jaarlijks heeft geïnd aan parkeergelden en hoeveel de investering bedroeg voor de nieuwe parkeermeters ?
  • Wat is de taak van het personeelslid van de administratie bevoegd voor parkeren en kan de gemeenteraad kennis nemen van zijn eventuele conclusies ?
  • De conventie betreffende parking Botanique wordt duidelijk niet gerespecteerd. Welke argumenten haalt de privéfirma aan en wat gaat de gemeente ondernemen om inkomsten te genereren?
Share This