Ik vernam dat de politiezone Noord al jaren wacht op een som tussen 1,2 en 1,5 miljoen euro die de gemeente Sint-Joost moest overmaken.


Het gaat om geld van de veiligheidscontracten (jaarlijks zo’n 200.000 euro) die het van de federale overheid kreeg en dat jaarlijks had moeten worden doorgestort. Tijdens de vorige legislatuur werd dit geld om onduidelijke redenen nooit overgemaakt. Zowel de gemeenteontvanger als de politiezone bevestigen me dit verhaal.

Vragen :

  • Hoeveel geld is de gemeente precies verschuldigd aan de politiezone ?
  • Wanneer zal dit worden betaald en met welke kredieten ?
  • Waarom is het geld jarenlang niet overgemaakt ?
  • Hoe heeft dit jaren kunnen aanslepen ?
Share This