Het centrum Van Gogh (CHAB) verkeert al enkele jaren in financieel slechte papieren hoewel de situatie volgens de laatste jaarrekeningen (2014) bij de Nationale Bank terug verbetert. Samen met de daling aan klanten en inkomsten moest de CHAB ook een lening van 1 miljoen euro van de gemeente Sint-Joost beginnen terugbetalen.


Het vorige college wou aanvankelijk stedenbouwkundige lasten van de Madoutoren gebruiken voor de bouw van de Foyer Européen maar besloot in 2010 om in de plaats een lening op 40 jaar uit te schrijven aan de CHAB. Die lening kon het de laatste jaren amper terugbetalen maar het is pas recent dat de gemeente maatregelen eiste om terugbetaald te worden.

De gedelegeerd bestuurder van de CHAB verklaart in de pers dat hij erin is geslaagd de leningen van de CHAB te centraliseren bij één bank en de lening van de gemeente over te nemen. Dit zou betekenen dat Sint-Joost de lening meteen en volledig terugbetaald zou krijgen. De gedelegeerd bestuurder beweert dat de gemeente nooit heeft geantwoord op dit voorstel. Tegelijkertijd werd hij gecontacteerd door de eigenaar van de aanpalende Gesusite met de vraag om hem het CHAB gebouw gelegen aan de Dwarsstraat 13 te verkopen en dit op de agenda van de volgende raad van bestuur te plaatsen. Verschillende bestuurders van de gemeente sint-joost zouden deze vraag hebben ondersteund en de eigenaar van Gesu zou zelfs toegang hebben gekregen tot de gebouwen. Deze laatste geeft dit ook openhartig toe in de pers. De bedoeling van dit manoeuver was om een deel van de geplande huisvesting die de eigenaar (door een uitspraak van de Raad van State) in de Gesusite zelf moet realiseren buiten de site kan verhuizen.

Vragen :

  • Waarom eiste de gemeente tussen 2010 en 2014 geen maatregelen om de financiele situatie van de CHAB te verbeteren ?
  • Heeft de gemeente momenteel garanties dat de lening zal worden terugbetaald?
  • Zijn er contacten geweest tussen de gemeente en de eigenaar van de Gesu-site om een deel van het patrimonium van de CHAB te verkopen ?
  • Werd er daadwerkelijk een verkoop van het patrimonium vooropgesteld in plaats van een centralisatie van de leningen bij één bank en de dus de onmiddelijke terugbetaling van de lening van de gemeente ?
  • Hoe moet het nu verder met het bestuur van de CHAB en wat is het toekomstplan van de gemeente voor de CHAB ?
Share This