Gisteren stond er op de gemeenteraad een punt op de agenda waaruit blijkt dat we nog nergens staan met de heropening van het zwembad van sint-joost (dat al sinds 2009 dicht is) en volgens de burgemeester dit jaar de deuren weer zou openen.


Na een burgerinterpellatie in september 2014 beloofde burgemeester Kir plechtig dat het zwembad voor eind 2015 terug zou opengaan.

Dat die timing volstrekt fictief was bleek toen pas in juni 2015 de gemeenteraad moest stemmen over een offerteaanvraag voor renovatiewerken aan de kuip van het zwembad (993.907,44 euro). Dit bedrag bleek bovendien schromelijk onderschat omdat er maar één offerte door een aannemer werd ingediend en dan nog voor een bedrag van ruim 1,7 miljoen euro.

Nu blijkt bij monde van schepen van openbare werken Eric JASSIN (CDH) dat er naast de werken aan de kuip ook broodnodige werken noodzakelijk zijn om asbest te verwijderen, het elektriciteitsnet te renoveren, de ventilatie te vernieuwen en de toegang te garanderen voor mensen met een motorische beperking. Voor al deze werken zal de gemeente in de begroting van volgend jaar zo’n 3 miljoen euro moeten voorzien. Ook gaat de gemeente op zoek naar subsidies bij het gewest.

Merkwaardig is dat het geschatte budget voor de renovatie van de kuip er ruim 700.000 euro naast zit. Dat de gemeente pas nu tot de conclusie komt dat er bovendien extra werken noodzakelijk zijn en dus extra budget moet voorzien worden is eveneens zeer merkwaardig. Over deze werken werd bij de stemming in juni 2015 immers met geen woord gerept en de burgemeester bleef toen bij zijn belofte van heropening op het einde van het jaar. Ook schoof hij de schuld in de schoenen van de commissie monumenten en landschappen (een commissie waarover hij tot 2012 als staatssecretaris de politieke voogdij had). Het was nota bene Kir zelf die het zwembad als monument liet classeren.
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/parochiekerk-en-zwembad-sint-joost-beschermd

Volgens onze berekeningen op basis van de tijd die nodig is om een offerte-aanvraag te doen, de nodige vergunningen te bekomen (het zwembad is geclasseerd) en de werken effectief uit te voeren is een heropening voor medio 2017 niet mogelijk.

Verschillende generaties schoolkinderen van sint-joost leren niet zwemmen en een parel van een art-decozwembad staat er ongebruikt bij. Het beheer van dit dossier door de gemeente de afgelopen jaren is bedroevend. Er is nodeloos veel tijd verloren en tussen eind 2011 en 2014 lag het dossier zelfs helemaal stil.

Share This