Onder het rogierplein bevindt zich een gemeentelijke ondergrondse zaal van 3500 m2 die voorheen allerhande evenementen onthaalde. Sinds 2009 staat de zaal leeg door een gebrek aan onderhoud en broodnodige aanpassingswerken en later door de renovatie van het bovenliggende plein.


In 2011 interpelleerde ik uw voorganger Jean Demannez over de toekomst van de voormalige piramidezaal onder het Rogierplein. Hij antwoordde toen dat de gemeente de zaal voor 3 miljoen euro ging verkopen aan de eigenaar van het Sheratonhotel in het kader van een project om de zaal om te vormen tot een congrescentrum en via een ondergrondse tunnel te verbinden met het hotel. Er werd hiervoor door de gemeente zelfs een bouwvergunning toegekend.

Als toenmalige staatssecretaris liet u echter de vergunning schorsen omdat het ontwerp niet paste bij de plannen voor het nieuwe Rogierplein. Uiteindelijk zag Sheraton af van de aankoop en was er geen project meer voor de zaal die door de werken op het plein ontoegankelijk bleef.

In de begrotingen van de afgelopen jaren werden steeds inkomsten van een verkoop van de zaal voorzien (net als voor andere gebouwen van de gemeente). De verkoop vond echter nooit plaats.

Wat zijn uiteindelijk de plannen van de gemeente voor deze zaal? Staat de zaal nog steeds te koop? te huur? Wie gaat de nodige kosten voor renovatie en ingebruikname bekostigen? Welke functie zal aan de zaal worden gegeven? Vroeger gebeurde de toegang tot de zaal via de inmiddels afgebroken piramide op het plein. Hoe zal op het vernieuwde plein de toegang tot de zaal worden voorzien?

Met de inhuldiging van het Rogierplein voor de deur wordt het wellicht hoog tijd om na jaren leegstand eindelijk duidelijkheid te scheppen over wat er onder het plein gaat gebeuren. Een groot voordeel, naast de grote bereikbaarheid van deze zaal is dat het evenementen en feesten kan onthalen zonder veel overlast voor buurtbewoners te veroorzaken. In Brussel is er een groot gebrek aan fuif- en feestzalen. De voormalige piramidezaal zou deze leemte kunnen vullen.

Share This