Vanaf 1 maart 2015 werden de bedragen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in de politiezone Noord (Schaarbeek / Evere / Sint-Joost) voor parkeerfeiten of verkeersovertredingen (parkeren in een leveringszone, in een voetgangersdoorgang, in dubbele file, op een trottoir…) gewijzigd.


De boetes voor het gevaar en de hinder veroorzaakt door een verstrooide bestuurder bedragen voortaan tussen 55 € en 330 €.

Voor de boetes met een bedrag hoger dan 70 € kunnen de overtreders vragen om gehoord te worden door de Sanctionerende ambtenaar, tevens Gemeentesecretaris van Sint-Joost. De rest van het Algemeen Politiereglement, dat meer algemeen de sanctionering regelt van de zogenaamde “hinder en onwellevendheden” (vernielingen, nachtlawaai etc ), bleef ongewijzigd van toepassing.

  • Hoeveel GAS boetes heeft de gemeente uitgeschreven voor hinder en onwellevendheden enerzijds en voor parkeerfeiten en verkeersovertredingen anderzijds in 2014, 2015 en de eerste maanden van 2016 (uitgeschreven en daadwerkelijk geïnd) ? Hoeveel leverde dit per jaar in totaal op voor de gemeentekas?
  • In hoeveel gevallen werd er overgegaan tot een bemiddelingsprocedure?
  • In hoeveel gevallen werd er beroep aangetekend?
  • Wat zijn de meest voorkomende types van gesanctioneerde ‘hinder en onwellevendheden” en parkeerovertredingen en verkeersovertredingen waarvoor tot nu toe in onze gemeente GAS boetes zijn uitgeschreven ?
  • Hoeveel agenten kunnen heden ten dage in onze gemeente vaststellingen doen ?
Share This