In 2013 had promotor AG Real Estate moeten starten met de bouw van de Silver tower, een kantoorgebouw van 30 verdiepingen en 40.000m2 kantooroppervlakte en 7 ondergrondse verdiepingen aan parkeerplaatsen aan het Sint-Lazarusplein.


Na de afbraakwerken van een bestaand gebouw en voorbereidende werken viel de werf echter stil bij gebrek aan klanten.
Nu bereikt het nieuws ons dat AG Real Estate het project zou doorverkopen aan een andere promotor. De naam van Ghelamco viel het vaakst.
Ondertussen is de bouwvergunning verlopen en stelt een waarnemer in de krant ‘L Echo’ dat het gewest geen vergunning meer zou leveren voor 40.000m2 kantoren maar slechts voor een maximum van 16.000 m2
Eerder raakte bekend dat AG Real Estate 2,5 miljoen euro zou bijdragen voor de heraanleg van het Sint-Lazarusplein dat binnenkort moet starten.

Vragen :

  1. kan u het nieuws van de overdracht van het project aan een andere promotor bevestigen? Kan u ook bevestigen dat de aan AG Real Estate toegekende bouwvergunning is verlopen?
  2. Wat betekent de overdracht van het project aan een andere promotor voor de door AG Real Estate toegezegde 2,5 miljoen euro bijdragen voor de heraanleg van het Sint-Lazarusplein? Komt dit in gevaar? Bestaan er juridische garanties dat dit geld daadwerkelijk wordt overgedragen?
  3. Klopt het dat het gewest geen vergunning meer wil toestaan voor 40.000m2 kantoren maar voor maximum 16.000m2. Hoe staat de gemeente Sint-Joost hier tegenover?
  4. Zal de gemeente ijveren voor een gebouw met gemengde functies ipv van een gebouw met louter kantoorruimte?
Share This