fredericroekens.jpg Presentatie van de kandidaten van GROEN die in Sint-Joost wonen.

Vandaag is het de beurt van Frederic Roekens.


1. Frederic, waarom ben je in de politiek gegaan ?

Ik ben uit verontwaardiging over slecht beleid in de (gemeente)politiek beland. Ik had de keuze om vanop de zijlijn kritiek te geven of daadwerkelijk proberen om iets te doen. Het werd de laatste optie.

2. Waarop wil je focussen indien je verkozen wordt?

Groen heeft de reputatie van een “one issue” partij te zijn en enkel een ecologisch programma te hebben. Maar ons programma is veel ruimer en gaat ook over wonen, werk, fiscaliteit, onderwijs, vooral op dat laatste wil ik inzetten. Ons onderwijs voorziet niet alleen in te weinig plaatsen voor alle kinderen maar bestendigt bovendien maar al te vaak de ongelijkheden in onze maatschappij. Ik steun dan ook een grondige hervorming van ons onderwijs naast een ernstige inhaalbeweging om meer capaciteit te voorzien.

3. Waarin onderscheidt Groen zich van de andere partijen?

Groen wil zuurstof geven aan Brussel, letterlijk én figuurlijk. Een stad met meer ruimte om te ademen, om elkaar te ontmoeten. Een toegankelijke stad waar je kan werken, sporten, cultuur op doen. Groen kiest voor de Brusselaar. Willen we van Brussel een voorbeeld maken, een stad waar mensen opnieuw enthousiast voor kiezen, dan moeten we het allemaal opnemen voor Brussel.

4. Waarom is de politiek belangrijk?

Politiek heeft of men dat wil of niet een enorme impact op ons dagelijks leven. Zich niet interesseren voor de politiek is dan ook een gevaarlijke vorm van defaitisme.

5. Waarvoor loop je warm?

Vandaag verlaten nog te veel jongeren de schoolbanken zonder diploma. Nochtans is er voldoende vraag op de arbeidsmarkt naar geschoolde technici. Een herwaardering van het beroeps- en secundair onderwijs is noodzakelijk. Flexibele formules, zoals (deeltijds) leren en werken, kunnen schoolmoeheid vermijden en ervoor zorgen dat jongeren niet langer door de mazen van het onderwijsnet glippen. Dat kan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt gevoelig verbeteren.

Brussel kampt ook al jaren met hoge werkloosheidscijfers, vooral bij jongeren. 1 op 3 jongeren zit vandaag zonder werk, in sommige wijken zelfs bijna 2 op 3. Nochtans is er werk in Brussel! Alleen wordt het vaak uitgevoerd door pendelaars. Groen wil meer Brusselaars aan de bak en heeft de ambitie om de Alliantie Werk-Milieu, die de voorbije jaren al 10.100 duurzame jobs creëerde, verder te zetten. Concreet betekent dat 2500 banen in de bouw, 3700 in de voedingssector, 700 jobs bij afvalverwerking en 300 bij het waterbeheer.

6. Waar word je kwaad van ?

Het herleiden van politiek tot persoonlijke vetes tussen politici waarbij goedgekozen one-liners belangrijker worden dan inhoud.