veerle.jpg Presentatie van de kandidaten van GROEN die in Sint-Joost wonen.

Vandaag is het de beurt van Veerle Vandenabeele.


1. Veerle, waarom ben je in de politiek gegaan ?

“Ik vind dat je niet passief moet zitten wachten tot de wereld beter wordt, je kunt er ook actief iets aan doen. Ik probeer al via mijn werk (Oxfam) bij te dragen aan een betere wereld, via de politiek kan ik hier nog een ectra dimensie aan toevoegen”

2. Waarop wil je focussen indien je verkozen wordt?

“Groen heeft de reputatie van een “one issue” partij te zijn en enkel een ecologisch programma te hebben. Maar ons programma is veel ruimer en gaat ook over wonen, werk, fiscaliteit, onderwijs, … Dit zou ik in de verf willen zetten.”

3. Waarin onderscheidt Groen zich van de andere partijen?

“Groen wil zuurstof geven aan Brussel, letterlijk én figuurlijk. Een stad met meer ruimte om te ademen, om elkaar te ontmoeten. Een toegankelijke stad waar je kan werken, sporten, cultuur op doen. Groen kiest voor de Brusselaar. Willen we van Brussel een voorbeeld maken, een stad waar mensen opnieuw enthousiast voor kiezen, dan moeten we het allemaal opnemen voor Brussel..”

4. Waarom is de politiek belangrijk?

“We hebben het geluk in een democratie te leven, waar iedereen mee kan het beleid bepalen. Die kans moet je dan ook grijpen.”

5. Waarvoor loop je warm?

“Eén van de programmapunten van Groen voor Brussel is één gewestelijk beleid met één politiereglement voor alle gemeentes. Mensen moeten zich overal en op eender welk tijdstip in Brussel veilig voelen. Groen wil niet met het vingertje wijzen door willekeurige GAS-boetes uit te delen, maar mensen de kans geven hun fouten recht te zetten. Om kleine criminaliteit, seksisme en homofobie structureel aan te pakken, moet er een coherent beleid gevoerd worden. Daarom kiest Groen voor één politiereglement voor alle 19 gemeentes.”

6. Waar word je kwaad van ?

“Mensen zeggen vaak dat alles al beslist is, dat het niet de moeite is om te stemmen. Dat is niet waar.”

7. Wat wil je tot slot nog kwijt?

“Groen wil zuurstof geven aan Brussel, letterlijk én figuurlijk. Een stad met meer ruimte om te ademen, om elkaar te ontmoeten. Een toegankelijke stad waar je kan werken, sporten, cultuur op doen. Groen kiest voor de Brusselaar.”