Op 22 juni werd de brandweer opgeroepen om een loshangende dankgoot van het Gesuklooster aan de hoek van de Koningsstraat met de Haachtse Steenweg in extremis te verwijderen.


De toestand van het dak zou echter zodanig gevaarlijk zijn dat de brandweer besloot om bewoners en gebruikers van het pand te evacueren, het gebouw te verzegelen en het voetpad met hekken af te sluiten.

Vragen :

  • wat is de technische toestand van dit deel van het gebouw? Is er een werkelijk gevaar voor de stabiliteit?
  • Hoeveel mensen wonen officieel (of niet) in het gebouw en hoeveel zijn er geëvacueerd? Zullen deze bewoners terugkeren of zal u als burgemeester het gebouw onbewoonbaar verklaren?
  • Welke maatregelen zal de burgemeester nemen om het gevaar dat het gebouw vertoont te verminderen (sloop of opleggen van bepaalde werken)? Heeft u al contact gehad met de eigenaar en wat zijn zijn intenties?
  • Wat is de stand van zaken van de bouwvergunning die het gewest aan de eigenaar zou verlenen voor transformatie in een luxehotel en woningen?
  • Heeft u concrete elementen die erop wijzen dat de eigenaar daadwerkelijk in de nabije toekomst gaat overgaan tot de verbouwing van het klooster na jarenlange verkrotting sinds de aankoop in 2007?
Share This