Onze gemeente heeft het geluk om in hetzelfde gebouw twee bibliotheken (een franstalige en een nederlandstalige) te huisvesten.


Naast een functie van ontspanning en vorming heeft de bibliotheek ook een sociale functie en kan het ook een plaats zijn waar bijvoorbeeld studerende jongeren rustig kunnen werken als dat thuis niet kan.

Met de digitalisering hangt er echter een groot zwaard van Damocles boven onze bibliotheken. De opkomst van nieuwe en sociale media en de dragers met een groot of klein scherm waarop inhoud interactief, altijd en overal te lezen, raadplegen, beluisteren en te bespelen is, vormen een niet te stuiten indringer voor de gemeenschapsvormende oorden waar vooral boeken, tijdschriften, kranten, dvd’s en cd’s geleend kunnen worden. Daaraan zullen zij zich moeten aanpassen. Hoewel boeken niet gaan verdwijnen zal de toekomst van de bib zich minder fysiek in de rekken bevinden en meer virtueel terug te vinden zijn op schermen.

Er moet daarom duurzaam gewerkt worden aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van onze twee bibliotheken. Er moet echter worden vastgesteld dat de gemeenschappelijke inkomhal niet aantrekkelijk is en dat er onvoldoende wisselwerking is tussen de twee bibliotheken in het gebouw. Ook zijn er problemen met de WC’s en met de niet conforme lift die de Nederlandstalige bibliotheek onbereikbaar maakt voor mindervalide gebruikers.

Tenslotte klagen bepaalde gebruikers over het onveilige zebrapad voor de deur en de overdreven snelheid van vele automobilisten in de onmiddelijke omgeving.

Vandaar volgende vragen aan het college:

  • Hoe evolueerde het aantal leden en uitleningen van de twee bibliotheken tussen 2012 en 2016 ?
  • Zijn er plannen voor aanpassingswerken aan het gebouw (wc’s , inkomhal, lift enzovoort). Zo ja, welke werken worden gepland en hoeveel bedraagt het budget.
  • Zijn er maatregelen voorzien in het kader van de heraanleg van de zone tussen Madou en Quetelentplein om de snelheid van automobilisten te doen dalen en de oversteekplaats veiliger te maken ?
  • Hoe kan (ondanks de verschillende financiering en regelgeving) de wisselwerking en samenwerking tussen de twee bibliotheken worden verbeterd?
  • Zullen minstens dezelfde werkingsbudgetten als vandaag geïnvesteerd worden in de bibliotheek?
  • Zal het College tijdens de huidige bestuurtermijn blijven investeren in verdere digitaliseringsmogelijkheden om haar burgers op een interactieve manier van leescultuur te kunnen laten genieten?
  • Hoe wordt er actieve promotie gemaakt voor de bibliotheken bij ouders en leerlingen van onze gemeentescholen maar ook bij andere doelgroepen zoals (anderstalige) nieuwkomers in onze gemeente, bij senioren ea ?
Share This