Op 17.11.2016 vond in de Sint-Lukashogeschool de eerste algemene vergadering plaats van het nieuwe contract voor stadsvernieuwing dat is toegekend aan Sint-Joost en Schaarbeek voor een perimeter tussen Kruidtuin, spoorweg, Liedtsplein en Grensstraat. Ook is de Pachecolaan in Brussel-stad en een stuk van de kleine ring opgenomen in de perimeter.


Vertegenwoordigers van het gewest maakte een balans op van de wijk en van de verschillende problemen en kansen voor verbetering. Ook werden er 6 prioritaire interventiezones gepresenteerd. Het gaat om de Brabantstraat, het Liedtsplein, de kleine ring, Sint-lazarusplein, de Koningsstraat/Haachtsesteenweg en de Groenstraat.

Ook werd het woord gelaten aan zowel burgemeester Kir als Clerfayt om hun visie en prioriteiten voor te leggen. Burgemeester Kir legde de nadruk op kwaliteitsvolle openbare ruimtes, op collectieve voorzieningen en op het renoveren van vervallen woningen. Ook sociale begeleiding naar werk werd vermeld.

Ondertussen moeten we in de pers vernemen dat verschillende eigenaars in de Noordwijk een brief van de gemeente hebben gekregen met de boodschap dat in het kader van het nieuwe contract voor stadsvernieuwing ze contact met de gemeente moeten opnemen indien ze hun pand willen verkopen.

Vragen :

  • Kan u voor deze gemeenteraad net als tijdens de algemene vergadering uw prioriteiten en projecten voor het nieuwe contract voor stadsvernieuwing presenteren ?
  • Zal de gemeenteraad worden betrokken bij het vastleggen van de prioriteiten en concrete projecten ?
  • Hoe kadert de brief die naar bepaalde eigenaars in de noordwijk is gestuurd in het nieuwe contract ? Wie is er precies aangeschreven en is dit niet wat voorbarig aangezien het concrete basisdossier pas begin volgend jaar aan de Brusselse regering zal worden voorgelegd ?
  • Heeft u reeds een idee over hoeveel geld van het wijkcontract u zal kunnen beschikken voor het aankopen en renoveren van woningen in de Noordwijk ? Heeft u bepaalde straten en huizenblokken als prioritair aangestipt en zo ja welke ? Wat wil u met deze aangekochte panden precies doen ?
  • Zal het wijkcontract zich ook buigen over de plaats van de prostitutie in de wijk ?
  • Hoe zal de coordinatie met buurgemeente Schaarbeek verlopen ? De visie van de twee burgemeesters verschilt op basis van wat ik heb kunnen horen op de algemene vergadering immers danig wat betreft prioriteiten en actiepunten voor het wijkcontact.
  • Met de Pachecolaan is ook een stukje Brussel-stad in de perimeter opgenomen? Waarom is deze straat opgenomen in het wijkcontract?
Share This