Veel kinderen uit onze gemeente zijn in de basisschool “Sint-Joost-aan-Zee” ingeschreven.


Na de basisschool moeten ze echter naar een andere gemeente wanneer ze hun opleiding in het Nederlands willen blijven volgen omdat er geen secundair Nederlandstalige school in Sint-Joost gevestigd is. Sinds enkele jaren is er na schooltijd jammer genoeg ook geen huiswerkklas meer in Sint-Joost. Vroeger gaf “Ten Noey” deze hulp aan onze jongeren maar nu is dat gedaan. Wanneer jongeren uit Sint-Joost buitenschoolse steun willen krijgen, moeten ze daarvoor tegenwoordig naar Molenbeek gaan.

Mijn vragen zijn dus de volgende:

  • Bestond er vroeger een subsidie voor de huiswerkklas bij “Ten Noey”? Indien ja, waarom is die er niet meer? Indien nee, zou de gemeente overwegen zo’n subsidie aan “Ten Noey” te geven?
  • Over welke andere mogelijkheden beschikken onze jongeren die hun secundaire opleiding in het Nederlandse volgen om buitenschoolse steun te krijgen op het grondgebied van de gemeente? Indien er geen zijn, wat zijn de mogelijke oplossingen die het college van Burgemeester en Schepenen voorstellen om deze situatie te verbeteren?
Share This