Persmededeling: Ecolo-groen Sint-Joost : Burgmeester Emir Kir wenst opnieuw miljoenen euros te besteden aan uitbreiding gemeentehuis. Een prestigeproject ten koste van de echte uitdagingen !


In 2013 laakten we al de wens van de burgemeester Emir Kir (PS) om in een budgetair moeilijke context de prioriteit geven aan de aankoop voor 8 miljoen euro van een deel van het Ethias kantoorgebouw aan de Sterrekundelaan 19. Hij wenste er toentertijd de gemeentelijke administratie in onder te brengen door hen over te hevelen vanuit andere gebouwen. Het project ging uiteindelijk niet door.

Drie jaar later beslist het college echter om de voormalige kantoorgebouwen van SD-Worx aan de Koningsstraat 284 aan te kopen voor 5 miljoen euro. (Op een boogscheut van het al jaren gesloten zwembad van Sint-Joost).

De gemeente wil in het 5000m2 grote gebouw extra kantoorruimte voor het personeel onderbrengen, enkele technische diensten groeperen, vergaderzalen voorzien en een refter en keuken aanbieden voor het gemeentepersoneel. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat het personeel dat hoofdzakelijk in het huidige gemeentehuis in de Sterrenkundelaan zal blijven werken de verplaatsing zal maken naar de Koningsstraat om hun boterhammen op te eten noch dat dit extra gebouw de dienstverlening aan de bevolking noch het comfort van het personeel drastisch zal verbeteren.

De gemeente wenst voor de aankoop voor ruim 4,5 miljoen euro een beroep te doen op het regionale fonds BGHGT (1) ter ondersteuning van de gemeenten. Dit fonds moet in principe worden aangewend om een antwoord te bieden op de problemen ten gevolge van de bevolkingstoename (creches, scholen, …). Het geld gebruiken om kantoorruimte te kopen voor de gemeentelijke administratie lijkt ons net als in 2013 niet te kaderen in het beleid van het Gewest.

Uiteindelijk kon de gemeente in 2013 dan ook niet rekenen op de toentertijd gevraagde 3 miljoen euro BGHGT-middelen en ging de aankoop niet door. Het geld ging toen verloren omdat de gemeente geen reserveprojecten had geselecteerd.

Net als in 2013 roept Ecolo-groen Sint-Joost het schepencollege op om zich niet te storten in megalomane vastgoedoperaties maar in tegendeel hun energie en middelen te besteden aan de echte noden van de bevolking zoals beloofd tijdens en na de verkiezingscampagne van 2012. Laten we niet vergeten dat Sint-Joost bijvoorbeeld de laagste dekkingsgraad heeft qua scholen en kinderopvang. Slechts de helft van de Sint-Joostse kinderen kan in de gemeente terecht. Onderwijs, kinderopvang, jeugdbeleid, huisvesting, tewerkstelling en levenskwaliteit zijn de topprioriteiten in Sint-Joost. Alle budgettaire marges zouden aan deze prioriteiten moeten worden besteed.

Share This