Op 28.11.2016 interpelleerde ik over het nieuwe contract voor stadsvernieuwing voor de Noordwijk dat op een algemente vergadering op 17.11.2016 voor het eerst aan de bevolking werd voorgesteld.


Er werden toen nog geen concrete projecten voorgesteld. Dit gebeurde wel op 12.06.2017 nadat de Brusselse Regering groen licht gaf aan de lijst van prioritaire projecten.

In mijn vorige interpellatie was ik teleurgesteld door het gebrek aan inspraak. Ik vroeg ook expliciet dat de gemeenteraad zou betrokken worden bij de verdere uitbouw van het wijkcontract. U deelde mijn analyse dat er in de aanvankelijk door het studiebureau voorgestelde projecten weinig projecten waren dienstig voor de bevolking zo was het luik huisvesting afwezig en werd er ook met geen woord over prostitutie gesproken.

Over prostitutie wordt nog steeds met geen woord gerept. Het contract bevat nu wel een huisvestingsproject. Voorts zijn er ook veel gerecylceerde en afgelopen jaren niet gerealiseerde projecten. Ik concentreer me voor deze interpellatie op de projecten op het grondgebied van Sint-Joost.

Meest opvallende en aanvankelijk niet door het studiebureau voorgestelde project is een uitbreiding van de infrastructuur van de STIC gekoppeld aan de renovatie/heropbouw van verschillende woningen in de Linnéstraat (huisnummers 60 tot 78). Voorlopig is enkel voor het nummer 62 overgegaan tot een beslissing tot aankoop door de gemeente.

Voorts is er in het gebouw Miramar een project voor studentenwoningen in samenwerking met de Universiteit Saint-Louis. Het gelijkvloers zou een nieuwe invulling krijgen. Er wordt echter geen budget voorzien in het contract.

Het gewest wil ook de handelsruimtes in de Brabanttunnel en in het voormalige vormingscentrum van de NMBS aan de Brabantstraat omvormen tot een zogenaamd innovatie- en creatiecentrum. Dit project zou worden geleid door de Mission Locale en door het MAD (Brussels platform voor mode en design). Er wordt ook gesproken over een sociaal restaurant en over een kringloopwinkel.

Een opvallend doch niet prioritair project betreft de Ultieme hallucinatie dat zijn horeca-functie zou terugkrijgen en/of zou worden omgevormd tot een Art-Nouveau museum.

De tweede verdieping van de Baden van Sint-Joost zouden ook worden gerenoveerd (deze maken geen deel uit van de huidige renovatie) en een verbinding met Sint-Franciscuspark wordt onderzocht.

Verder zijn er verschillende ingrepen in de openbare ruimte zoals de aansluiting van de Pachecolaan op de heraanleg van de Sint-Lazaruslaan en het gelijknamige plein. Deze heraanleg wordt uitgebreid met de verschillende tunnels onder de spoorweg. Ook wordt de door Mobiel Brussel nooit gerealiseerde heraanleg van de Metro- tram- en bushalte Kruidtuin/Botanique terug opgepikt.

Tenslotte wordt 10% van het budget weerhouden voor projecten van sociale cohesie.

Al deze projecten verdienen verdere reflectie . Het lijkt me noodzakelijk dat ze worden voorgesteld aan de gemeenteraad bijvoorbeeld tijdens een speciale commissiezitting.

Bepaalde projecten zijn enthousiasmerend maar de vaststelling blijft dat er relatief weinig projecten zijn met een onmiddelijke impact voor de lokale bevolking. Er wordt voornamelijk ingezet op infrastructuur en openbare ruimte. Er worden geen struturele ingrepen voorgesteld om de mobiliteit en de kansarmoede aan te pakken. De totale afwezigheid van de prostitutie in het contract voor stadsvernieuwing is ook erg frappant. Zo zou er in het luik sociale cohesie op zijn minst aandacht mogen zijn voor projecten voor begeleiding van prostituees die uit het beroep willen stappen bijvoorbeeld of projecten die de ovelast kunnen inperken. Het lijkt in elk geval duidelijk dat het enkele jaren terug voorgestelde project ‘Pink Square’ voor een eroscentrum en de concentratie van de prostitutie dood en begraven is.

Vragen :

  1. Gaat het schepencollege akkoord om een commissiezitting te wijden aan het nieuwe contract voor stadsvernieuwing ?
  2. Zal er in het luik sociale cohesie aandacht zijn voor de prostitutie in de wijk en de overlast door klanten waarmee de bewoners te kampen hebben?
  3. Zal erover gewaakt worden dat het project voor een Creatie- en innoveringscentrum maximaal zal openstaan voor jongeren uit de wijk en uit de gemeente ? Zijn er al gesprekken met de huidige beheerders van de site (NMBS en Belfius) opgestart ? Quid met de huidige handelszaken (supermarkt, doe-het-zelf zaak en de schoenmaker)?
  4. Zal de gemeente overgaan tot onteigeningen om de uitbreiding van de STIC en de bouw van woningen in de Linnéstraat te realiseren ? Wanneer wordt er een voorverkoopperimeter ingesteld (zone de préemption) ?
  5. Het Miramar gebouw zou niet door het gewest worden aangekocht ? Welke instantie zou eigenaar worden van de gelijkvoers en een deel van de woningen ? Wat zal de invulling zijn van de voorziene polyvalente ruimte op het gelijkvloers ?
  6. Is er geen contradictie tussen de studie van Beliris om een kruispunt te te realiseren voor de Kruidtuinlaan, Pachecolaan en de Sint-Lazaruslaan en het CRU project om de tunnel om te vormen in de lijn van de heraanleg van de Sint-Lazaruslaan ?
  7. Is het Pink square project waarvoor de gemeente een dure studie liet uitvoeren definitief afgevoerd ?
  8. Aanvankelijk stelde het studiebureau voor dat het gewest het voormalige observatorium aan het Queteletplein zou aankopen. Het project werd uiteindelijk niet opgenomen in het contract voor stadsvernieuwing. Wat is de toekomst van dit leegstaande gebouw nu de gemeente ook afziet van een eventuele aankoop ?
  9. Wie krijgt de leiding in de uitbouw van het Innovatie – en Creatiecentrum ? MAD ? Mission Locale ? andere instanties ? Hoe zal dit centrum na het wijkcontract blijven draaien en met welke structurele middelen ?
Share This