In 2013 wenste de meerderheid 8 miljoen euro te besteden voor de aankoop van een deel van het Ethias kantoorgebouw aan de Sterrekundelaan 19 om er de gemeentelijke administratie in onder te brengen. De gemeente wou voor de aankoop voor ruim 3 miljoen euro een beroep te doen op het regionale fonds BGHGT (FRBRTC) ter ondersteuning van de gemeenten. Dit fonds moet worden aangewend om een antwoord te bieden op de problemen ten gevolge van de bevolkingstoename (creches, scholen, …) Het project ging uiteindelijk niet door en bij gebrek aan reserveprojecten kon de gemeente toentertijd geen beroep doen op de BGHGT-middelen.

Drie jaar later beslist het college om de voormalige kantoorgebouwen van SD-Worx aan de Koningsstraat 284 aan te kopen voor 5 miljoen euro. De gemeente wil in het 5000m2 grote gebouw extra kantoorruimte voor het personeel onderbrengen, enkele technische diensten groeperen, vergaderzalen voorzien en een refter en keuken aanbieden voor het gemeentepersoneel.

De gemeente wenst voor de aankoop voor ruim 4,5 miljoen euro een beroep te doen op het regionale fonds BGHGT. In tegenstelling tot in 2013 werden er wel reserveprojecten geselecteerd (Uitbreiding schoolcapaciteit – Sacré Cœur site, Renovatie van gemeentelijk bibliotheekgebouw, Uitbreiding H Frickschool, Renovatiewerken aan G Cudelllyceum en aan de Mandela sportzaal, Conformiteit elektriciteit in Lyceum en H Frick en realisatie van woningproject Leuvense steenweg 89)

Vragen :

  • Heeft de gemeente een studie uitgevoerd die aangeeft hoeveel m2 er noodzakelijk zijn om het personeel te huisvesten ? Welke diensten binnen de administratie hebben extra ruimte nodig en hoeveel ? Indien deze studie bestaat kan deze dan worden geraadpleegd door de gemeenteraadsleden?
  • Welke diensten zouden verhuizen naar het nieuwe gebouw ?
  • Zal de voorziene refter in het gebouw openstaan voor alle personeelsleden (ook deze die in andere gebouwen werken) ?
  • Zijn er andere pistes onderzocht zoals de aankoop van het de bovenste verdieping van de Sterrekundelaan 13 (momenteel nog een penthouse met afzonderlijke ingang)
  • Zal het nieuwe gebouw ook toegangelijk zijn voor de bevolking ? zullen er loketten in worden ondergebracht ?
  • Welke technische diensten zullen er worden gegroepeerd en wat gebeurt er met hun huidige huisvesting ?
  • Wanneer zal de gemeente met zekerheid weten of de BGHGT-middelen kunnen worden aangewend voor het nieuwe gebouw ? Gaat de aankoop door indien het gewest de BGHGT-middelen niet toekent aan de gemeente?
  • Hoe zullen de reserveprojecten uiteindelijk worden gefinancieerd indien het gebouw in de Koningstraat met BGHGT-middelen wordt aangekocht ?
Share This