In januari 2017 kondigde burgmeester Kir trots aan de in de pers dat in sint-joost voortaan de voorschoolse en naschoolse opvang gratis zou zijn (alsook opvang tijdens de schoolvakanties). Hij vergat er wel bij te zeggen dat dit enkel voor het Franstalig onderwijs werd geregeld. Voor het Nederlandstalig onderwijs bleef de opvang betalend. Op mijn vraag in de gemeenteraad van 23.01.2017 antwoordde Nederlandstalige schepen Bea Meulemans (sp.a) dat er spoedig een oplossing zou worden uitgedokterd maar dat de situatie complex was. (zie bijlage voor pv gemeenteraad)


Het is inderdaad zo dat de Franstalige opvang door de gemeente zelf wordt georganiseerd terwijl dit aan Nederlandstalige kant werd uitbesteed aan de vzw de Buiteling die ook in andere gemeentes actief is. Het is echter geen onbegonnen werk om als gemeente een overeenkomst uit te dokteren waarbij de gemeente de kosten die tot op vandaag door de ouders worden betaald zelf voor eigen rekening neemt en het bedrag dan doorstort aan de Buiteling. Het is een raadsel waarom dit van bij de start niet werd geregeld voor de twee taalgemeenschappen zoals het gezond verstand zou vragen.

In de begroting 2017 die dit jaar in maart werd gestemd was er alvast geen extra geld voorzien voor de Nederlandstalige opvang . En tot op heden, anderhalve maand voor de start van het nieuwe schooljaar, is er nog geen enkele oplossing voorzien en organiseert de gemeente dus zelf een discriminatie tussen nederlandstaligen en franstaligen.

Sint-Joost vindt het met andere woorden geen enkel probleem om een discriminatie te doen ontstaan en te bestendigen tussen ouders die voor het Franstalig onderwijs kiezen en ouders die voor het Nederlandstalig onderwijs kiezen. Franstaligen kunnen gratis genieten van de kinderopvang , Nederlandstaligen moeten betalen. Du jamais vu !

Deze situatie is niet te verantwoorden. Ecolo-Groen Sint-Joost vraagt dan ook dat deze discriminatie dringend wordt aangepakt voor de start van het nieuwe schooljaar.

Frederic Roekens
Ecolo-Groen sint-joost

Website de buiteling met overzicht kosten voor ouders:
De Buiteling VZW

Share This