De gemeentelijke piramidezaal onder het Rogierplein staat al enkele jaren in de uitverkoop.


In een artikel in La Capitale informeert de burgmeester ons echter dat de zaal niet meer te koop staat en dat de gemeente de renovatie en uitbating wil bestuderen door middel van een studie. Er zou ook bij het gewest worden aangeklopt voor financiering.

Ecoli-Groen pleitte er al jaren voor om de zaal niet zomaar te verkopen. Het is immers één van de weinige geschikte locaties in de hoofdstad voor een polyvalente feestzaal waarbij de overlast voor buurtbewoners beperkt blijft.

Vragen :

  • wat is de reden voor de plotse meningsverandering?
  • Zijn er onderhandelingen geweest met geïnteresseerde kopers?
  • Zijn deze afgesprongen en zo ja waarom?
  • Op hoeveel euro raamt de gemeente de kosten voor een renovatie van de zaal?
  • Zijn er gesprekken met het gewest voor een eventuele financiering?
  • Wat zou de functie van de zaal worden?
  • Hoe zal deze uitgebaat worden?
Share This