In januari 2017 kondigde burgmeester Emir Kir trots aan de in de pers dat in sint-joost voortaan de voorschoolse en naschoolse opvang gratis zou zijn. Dit werd echter enkel voor het Franstalig onderwijs geregeld. Voor het Nederlandstalig onderwijs bleef de opvang betalend.


Op mijn vraag in de gemeenteraad van 23.01.2017 antwoordde schepen Bea Meulemans dat er spoedig een oplossing zou worden uitgedokterd maar dat de situatie complex was.

Het is inderdaad zo dat de Franstalige opvang door de gemeente zelf wordt georganiseerd terwijl dit aan Nederlandstalige kant werd uitbesteed aan de vzw de Buiteling die ook in andere gemeentes actief is. Het is echter geen onbegonnen werk om als gemeente een overeenkomst uit te dokteren waarbij de gemeente de kosten die tot op vandaag door de ouders worden betaald zelf voor eigen rekening neemt en het bedrag dan doorstort aan de Buiteling. Het is een raadsel waarom dit van bij de start niet werd geregeld voor de twee taalgemeenschappen zoals het gezond verstand zou vragen.

In de begroting 2017 die dit jaar in maart werd gestemd was er alvast geen extra geld voorzien voor de Nederlandstalige opvang . En tot op heden bij de start van het nieuwe schooljaar, lijkt er nog geen oplossing voorzien en organiseert en bestendigt de gemeente dus zelf een discriminatie tussen nederlandstaligen en franstaligen.

Vragen;

  • is er een oplossing voorzien om deze discriminatie bij de start van dit nieuwe schooljaar op te lossen?
  • Zo ja, Uit wat bestaat deze oplossing concreet en vanaf wanneer treedt deze in werking?
Share This