Op 11 mei van dit jaar voerde de federale politie een belangrijke operatie uit in de Noordwijk om een Nigeriaans prostitutie- en mensenhandelnetwerk op te rollen. Verschillende mensen waaronder het kopstuk werden aangehouden en verschillende carrées waarin het netwerk actief was werden door het gerecht verzegeld. Deze zegels werden recent verwijderd.


Op de gemeenteraad van 29.05.2017 wees ik u op een verschuiving van de prostitutie naar de straat en naar bepaalde café’s.
Ik vroeg ook naar eventuele maatregelen die u als burgemeester zou nemen. U antwoordde toen het volgende : « Aujourd’hui on est dans la police administrative que je vais présider, nous allons prendre des mesures dans les prochains jours, qui concerne tous ces lieux qui ont fait l’objet de scellés et qui ont ensuite été réouverts. »

In Schaarbeek werden sinds de politieactie door de burgemeester 9 sluitingsverordeningen genomen op basis van het gemeentelijke reglement wegens het niet toegelaten onderverhuren en dit voor een periode van 4 maanden.
In Sint-Joost werden volgens onze informatie sinds mei van dit jaar slechts 2 administratieve sluitingen uitgesproken van respectievelijk 2 en 4 maanden.

Tenslotte vond er in oktober een belangrijke actie plaats tegen de drugshandel en werden er 6 mensen opgepakt. De actie volgde op eerdere acties vorig jaar. Uit een televisiereportage van RTL-TVI blijkt dat de actie van oktober startte rondom een horecazaak van de Noordwijk.

Vragen :

  1. Welke maatregelen heeft u genomen zoals aangekondigd op de gemeenteraad van 29.05.2017 ? Welke administratieve maatregelen heeft u precies genomen ? Heeft u eigenaars verhoord en panden administratief laten sluiten ? Zo ja hoeveel eigenaars zijn er verhoord en welke carrées hebben het object uitgemaakt van een administratieve maatregel ?
  2. Kan u bevestigen dat na de sluitingen van carrées de prostitutie zich gedeeltelijk heeft verplaatst naar de straat en naar bepaalde café’s ? Welke maatregelen heeft u en de politie genomen om deze ongewenste verplaatsing te bestrijden ?
  3. Hoe zal na de politieactie tegen de drugshandel ervoor worden gezorgd dat de plaats van de opgepakte drugsdealers niet meteen wordt ingenomen door nieuwe bendes en individuen? Zullen er in dit verband maatregelen worden genomen tegen bepaalde horecazaken in de Noordwijk die klaarblijkelijk een rol spelen in de drugshandel?
Share This