Het project Brede School Sint-Joost-ten-Node bestaat sinds een paar jaar en kan een succes genoemd worden. Vanaf 2011 konden scholen, en ook vzw’s of gemeenten, bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidies aanvragen voor de uitbouw van een Brede School: een netwerk van sport-, cultuur- en natuurorganisaties waardoor kinderen buiten de schooluren in contact komen met het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod. Met die jaarlijkse subsidie van 50.000 euro kon een bredeschoolcoördinator aangesteld worden. In Brussel zijn momenteel 28 Brede Scholen.


De personen die het project begeleiden en de vele vrijwilligers die aan het project actief meewerken zijn zeer geëngageerd. Het Brede Schoolproject in het algemeen is zeer belangrijk voor de kinderen en de scholen maar is dat zeker voor Sint-Joost-aan-zee.
Ik lees vandaag in de pers (http://www.bruzz.be/nl/actua/coordinatoren-vrezen- hervorming-van-brede-school) dat de VGC vanaf 1 september 2018 een nieuwe aanpak voor de Brede School zal voorstellen. In het artikel staat “Scholen zullen een aanvraag voor bredeschoolondersteuning kunnen indienen bij het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Ze krijgen dan maximaal drie dagen per week een onderwijsondersteuner van het OCB over de vloer, maar alleen als de school zelf ook een leerkracht vrijroostert gedurende enkele uren per week. De ondersteuning wordt na drie jaar afgebouwd. Dan moet de school op eigen kracht verder, weliswaar met werkingssubsidies van de VGC. De gemeenten zullen nog een subsidie mogen aanvragen op voorwaarde dat zij een bredeschoolfacilitator aanstellen, die dan overkoepelend werkt (In Sint-Joost is er echter maar één Nederlandstalige school). Maar de gemeente moet zelf wel minstens dertig procent van het subsidiebedrag inbrengen.” De vraag is of scholen en gemeenten zich in deze nieuwe aanpak gaan vinden.

Onze fractie heeft het project Brede School van bij het begin gesteund. Wij maken ons echter zorgen na het lezen van deze informatie. Blijkbaar maken ook de Brede School-coördinatoren zich zorgen. Naar aanleiding van het persartikel, zouden wij graag antwoorden krijgen op de volgende vragen:

  1. Welke evaluatie maakt het schepencollege na verschillende jaren van het project brede school?
  2. Werd de nieuwe aanpak van de VGC rond de Brede School projecten aan de gemeente voorgesteld?
  3. Heeft er een overleg tussen de VGC, de gemeenten (en dus Sint-Joost-ten-Node) en de verschillende coördinatoren plaatsgevonden ? Zo ja, wat waren de conclusies van dit overleg?
  4. Hoe zal de gemeente zich naar de voorwaarden van de VGC schikken om het Brede School project te kunnen verderzetten?
  5. Wat betekent die nieuwe aanpak concreet voor Sint-Joost? Zowel op vlak van personeel als van subsidies?
  6. Heeft het College de begroting 2018 aangepast aan deze nieuwe aanpak van de VGC?
Share This