Op 28.11.2016 en op 19.06.2017 interpelleerde ik over het nieuwe contract voor stadsvernieuwing voor de Noordwijk. Sinds de voorstelling van het basisdossier werd er echter niet veel meer vernomen over de concrete realisatie van contract voor stadsvernieuwing.

Ik wil daarom bijna een jaar na de start van het contract een stand van zaken opmaken van de projecten die Sint-Joost aanbelangen.


Vooreerst zijn er verschillende ingrepen in de openbare ruimte zoals de aansluiting van de Pachecolaan op de heraanleg van de Sint-Lazaruslaan en het gelijknamige plein. Deze heraanleg wordt uitgebreid met de verschillende tunnels onder de spoorweg. Voor de realisatie van het nieuwe Sint-Lazarusplein is zo’n 2,5 miljoen euro aan stedenbouwkundige lasten ingeschreven op een totaalbudget van 5,9 miljoen euro (tunnels onder spoorweg uitgezonderd)

Een ander project is de uitbreiding van de infrastructuur van de STIC gekoppeld aan de renovatie/heropbouw van verschillende woningen in de Linnéstraat (huisnummers 60 tot 78). Voorlopig is enkel voor huisnummers 62 en 73 overgegaan tot een beslissing tot aankoop door de gemeente.

Voorts is er in het gebouw Miramar een project voor studentenwoningen in samenwerking met de Universiteit Saint-Louis. Het gelijkvloers zou een nieuwe invulling krijgen. Er wordt echter geen budget voorzien in het contract. Het project voor de Ultieme Hallucinatie lijkt na de aankoop door een privé-investeerder dood en begraven.

Het gewest wil ook de handelsruimtes in de Brabanttunnel en in het voormalige vormingscentrum van de NMBS aan de Brabantstraat omvormen tot een zogenaamd innovatie- en creatiecentrum. Dit project zou worden geleid door de Mission Locale en door het MAD (Brussels platform voor mode en design). Er wordt ook gesproken over een sociaal restaurant en over een kringloopwinkel.

De tweede verdieping van de Baden van Sint-Joost zouden ook worden gerenoveerd (deze maken geen deel uit van de huidige renovatie) en een verbinding met Sint-Franciscuspark wordt onderzocht.

Tenslotte wordt 10% van het budget weerhouden voor projecten van sociale cohesie. U antwoordde vorige keer dat de Mission Locale volledig over dit budget zal kunnen beschikken.

Mijn vragen :

  1. Betreffende de projecten openbare ruimte en meer bepaald de heraanleg van het Sint-Lazarusplein en de tunnels : Is er sinds mijn interpellatie over de Silver Tower van vorige maand duidelijkheid over de timing en over de 2,5 miljoen euro stedenbouwkundige lasten die de eigenaar aan de gemeente zou betalen. Wat gebeurt er indien het geld niet wordt overgemaakt en welke stappen zal de gemeente dan ondernemen ?
  2. Bestaat er intussen een plan voor een concrete invulling van de projecten sociale cohesie en zullen verenigingen uit de buurt een beroep kunnen doen op een deel van de middelen ?
  3. Hoe zal er over gewaakt worden dat het project voor een Creatie- en innoveringscentrum maximaal zal openstaan voor jongeren uit de wijk en uit de gemeente ? Zijn er intussen gesprekken met de huidige beheerders van de site (NMBS en Belfius) opgestart ? Quid met de huidige handelszaken (supermarkt, doe-het-zelf zaak, …)? Zullen zij moeten verhuizen ?
  4. Zal de gemeente overgaan tot onteigeningen om de uitbreiding van de STIC en de bouw van woningen in de Linnéstraat te realiseren of wordt er nog onderhandeld met de eigenaars? Wat is de timing van het project? Is er inmiddels door het gewest een voorverkoopperimeter ingesteld (zone de préemption) ?
  5. Zijn er al concrete stappen gezet voor de renovatie van het Miramar gebouw en voor de voorziene polyvalente ruimte op het gelijkvloers ?
  6. Zal er bij de renovatie van de bovenverdieping van de baden van Sint-Joost een opening worden bestudeerd naar het Sint-Franciscuspark dat ook zal worden gerenoveerd ? Het lijkt aangewezen om de twee infrastructuren met elkaar te verbinden met bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een horecazaak met een terras dat zowel het zwembad als het park verbindt.
  7. Tot slot, is er een centrale coördinatie tussen Sint-Joost, Schaarbeek en het Gewest om de diverse projecten van het contract tot een goed einde te brengen ?
Share This