De cijfers zijn formeel , de luchtkwaliteit in Brussel is bedroevend.


61 procent van de scholen in België laat aan de schoolpoort een slechte luchtkwaliteit opmeten, terwijl slechts 3 procent van de scholen een goede luchtkwaliteit heeft. Dat maakt Greenpeace bekend na een grootschalige meting van de luchtkwaliteit bij 222 Belgische scholen verspreid over de drie gewesten.
Er werd gemeten naar stikstofdioxide (NO2), wat algemeen een goede indicator is van luchtvervuiling en nauw verbonden is aan de uitstoot van dieselwagens.

Greenpeace gebruikte als uitgangspunt dat er vanaf 20 microgram NO2 per kubieke meter sprake is van een matige luchtkwaliteit die zo oploopt tot meer dan 40 microgram NO2 en een ‘wettelijk ontoelaatbare luchtkwaliteit’.

De grote conclusie is dat in 6 op de 10 scholen een luchtkwaliteit gemeten werd die zorgwekkend tot ronduit slecht is en boven de 20 microgram NO2 gaat. Bij 76 scholen, een derde, was de luchtkwaliteit aanvaardbaar (tussen 10 en 20 microgram NO2). Slechts 3 procent of 7 scholen kenden een goede luchtkwaliteit van lager dan 10 microgram NO2. De scholen in de stad kenden een hogere NO2-concentratie

Het onderzoek van Greenpeace richt zich naast de schoolpoort ook op de luchtkwaliteit op de speelplaats en in de klas. Daar ligt de concentratie van stikstofdioxide nog altijd hoger dan 20 microgram NO2 bij 52 procent van de scholen. In slechts 10 scholen is er een goede luchtkwaliteit. In de klas is de luchtkwaliteit bij 114 scholen goed. Al kan dat dan weer duiden op een matige ventilatie en een ongezond hoge concentratie CO2.

De lucht die de kinderen inademen varieert naarmate de ligging van de school of zelfs het uur. De stedelijke of landelijke context, maar ook de nabijheid van snelwegen of de ligging in een nauwe straat met hoge gebouwen, hebben allemaal een invloed.

Een opvallende vaststelling is dat er meer luchtvervuiling is tijdens de schooluren. De concentratie van stikstofdioxide ligt dan 13 procent hoger door het verkeer dat tijdens de schooluren meer uitlaatgassen uitstoot.

De gevolgen van luchtverontreiniging voor kinderen zijn duidelijk. Het verhoogt bij hen aanzienlijk het risico op astma, allergieën en diabetes en heeft een negatieve impact op de cognitieve ontwikkeling. »
Luchtverontreiniging moet op alle beleidsniveaus worden aangepakt. Scholen kunnen het niet alleen oplossen. De (gemeentelijke) politiek heeft een belangrijke rol te spelen : het zoveel mogelijk verwijderen van wagens aan de schoolpoort, het voorzien van een betere infrastructuur voor de voetgangers en fietsers en het laten respecteren van de maximumsnelheid in schoolzones.

Vele ouderverenigingen, leerlingen, schooldirecties protesteren overal in het land al geruime tijd aan de schoolpoort voor concrete acties. U had over dit onderwerp meneer de burgemeester op 22.05 een ontmoeting met bezorgde ouders van sint-joost-aan-zee maar alle scholen in onze gemeente kennen hetzelfde probleem.

Vragen:

  • Steunt u de ouders en leerlingen die bezorgd zijn over de luchtvervuiling?
  • Welke maatregelen gaat de gemeente concreet ondernemen om het verkeer rondom al de scholen in onze gemeente te beperken zeker en vast op de tijdstippen wanneer kinderen de school betreden en verlaten? Zal er samen met de politiezone beter worden gecontroleerd op het respecteren van de zones 30 rondom schoolomgevingen? zal er meer aandacht zijn voor een betere infrastructuur voor ouders en leerlingen die te voet of met de fiets naar school willen komen?
Share This