1. Investeren in kwaliteitsonderwijs in onze gemeentescholen. Meer capaciteit in kinderdagverblijven.
  2. Ethisch correcte politiek : respecteren van regels en gelijke behandeling voor alle burgers. Meer burgerparticipatie via wijkraden.
  3. Milieu : verminderen van uitlaatgassen en verkeerslawaai. Fietspaden. Netheid in straten en parken.
  4. De strijd tegen (jeugd)werkloosheid : Meer vorming en meer bepaald taallessen Nederlands. Bekampen van discriminatie op arbeidsmarkt. Steun aan KMO’s en kleinhandel via ondernemingsloket.
  5. Ondersteuning van woningrenovatie : sociale leningen voor isolatie en zuinige verwarming, goed voor de portemonnee en het milieu.