5 prioriteiten voor Sint-Joost

Investeren in kwaliteitsonderwijs in onze gemeentescholen. Meer capaciteit in kinderdagverblijven. Ethisch correcte politiek : respecteren van regels en gelijke behandeling voor alle burgers. Meer burgerparticipatie via wijkraden. Milieu : verminderen van...