Sinds 2012 daalt het aandeel van de OCMW-dotatie in de begroting van Sint-Joost : 14,51% in 2012, 13,66% in 2013 en 12,99% in 2014 na een begrotingswijziging.


Deze maandag heeft de gemeenteraad immers meerderheid tegen oppositie de OCMW-begroting van 2014 gewijzigd en verminderd met 495.030 euro.
Voor de begroting 2015 komt er bovendien nog een vermindering van de OCMW-dotatie bij van 828.145 euro (- 7,33%) vergeleken met 2014. Dit is zeer verontrustend.

Temeer omdat de kansarmoede in de gemeente niet is afgenomen.
Zo had de regering Di Rupo besloten om de uitbetaling van inschakelingsuitkeringen te beperken tot 3 jaar. Voor Sint-Joost betekent dit volgens cijfers van de RVA dat er in januari 2015 156 personen hun inschakelingsuitkering zullen verliezen en aangewezen zullen zijn op het OCMW. Elke maand daarna zullen er nog mensen hun uitkering verliezen. Een vreemd moment om te besparen op de OCMW-begroting.

Het OCMW heeft de laatste jaren goede nieuwe nabijheidsinfrastructuur ontwikkeld. Het gerenoveerde rusthuis gaat weldra worden ingehuldigd en de polykliniek wordt vernieuwd. Deze infrastructuur toegankelijk voor alle inwoners van Sint-Joost vergt extra personeel en werkingsmiddelen. Ook het stijgend aantal jongeren dat wordt begeleid door het OCMW vraagt om de nodige omkadering. Maar wanneer we vernemen dat de aanwerving van sociale werkers wordt uitgesteld maken we ons zorgen over de toekomstige kwaliteit van de begeleiding en de over de werkomstandigheden van het personeel.

Laten we ook even herhalen dat onze gemeente 3 miljoen euro had kunnen ontvangen van het regionaal fonds voor de opvang van de demografische groei. Een bedrag dat we niet hebben ontvangen omdat burgemeester Kir dit geld zag weggelegd voor de aankoop van het nieuwe gemeentehuis. Een project dat intussen naar de prullemand is verwezen. De gemeente is er nog niet in geslaagd om een alternatief project voor te stellen. Laten we er ook op wijzen dat de besparingen bij de gemeente blijkbaar niet gelden voor het kabinet van de burgemeester en schepenen. Een kabinet dat vergeleken met vorige legislatuur bijna dubbel zoveel medewerkers telt.

Budgetaire keuzes zijn politieke keuzes. ECOLO GROEN roept de burgemeester op om het OCMW niet te laten vallen. Het OCMW is het lokale instrument in de strijd tegen kansarmoede. Onze gemeente heeft sinds het burgemeesterambt van Guy Cudell zich steeds onderscheiden door een voluntaristisch sociaal beleid. Dit mag niet verloren gaan. Zeker niet als de burgemeester steeds herhaalt dat diezelfde Guy Cudell zijn grote politiek voorbeeld vormt.