Het failliet van de Leuvense steenweg (F. Roekens)

In de pers verklaarde een bekende handelszaak in huishoudlinnen dat het de deuren sluit van haar hoofdzetel in de Leuvense steenweg…een zaak die er sinds 1927 onafgebroken actief was. Een andere zaak in kledij die bijna de helft van de steenweg inpalmt verkeert...

Prime de travail (interpellation Ahmed Moussin)

Fin mars 2015, le Bourgmestre a fait savoir aux représentations syndicales que le collège avait décidé de mettre sur pied une prime de travail pour 2016, si le budget le permet. Cette prime est censée « booster » l’ensemble du personnel communal. Afin...