In de pers verklaarde een bekende handelszaak in huishoudlinnen dat het de deuren sluit van haar hoofdzetel in de Leuvense steenweg…een zaak die er sinds 1927 onafgebroken actief was. Een andere zaak in kledij die bijna de helft van de steenweg inpalmt verkeert in ernstige moeilijkheden en eist zelfs een schadevergoeding van gemeente en gewest omdat de afgelopen wijzigingen in verkeerssituatie de klanten zouden hebben weggejaagd?


Ik zal me hier niet uitspreken over de oorzaken van de problemen van deze handelszaak (die wellicht niet enkel te wijten zijn aan de bereikbaarheid en de mobiliteitsproblemen). Feit is echter dat indien deze zaak de deuren sluit dit een enorme impact zal hebben op de andere handelzaken en op de aantrekkelijkheid van de steenweg in zijn geheel. Daarbij komt nog het probleem dat de plannen voor de definitieve heraanleg van de steenweg door het gewest nog steeds niet duidelijk zijn.

Vorige legislatuur had het college het plan opgevat om het hele Scailquinhuizenblok te renoveren door middel van een PPAS/ BBP (Bijzonder bestemmingsplan) om de aantrekkelijkheid van de wijk te verbeteren. Het college en Atrium waren van mening dat de steenweg en ik citeer een onsamenhangend geheel van gebouwen was die eerder vervallen zijn. De ontwerpers planden een groen geheel waar handelszaken, woningen, hotels en cultuur met elkaar harmoniëren rond een voetgangerszone.

Bij het aantreden van het nieuwe college werd besloten om dit plan meteen in de vuilbak te gooien en begon het getouwtrek met het gewest over het al dan niet verkeersvrij maken van de steenweg. Uiteindelijk werd er veel tijd verloren en zorgden de verdere verloedering, de economische crisis, de terroristische dreiging en aanslagen en de problematiek van de gesloten tunnels wellicht voor het verder wegblijven van vele klanten.

De gemeente kocht dan wel de de voormalige bioskoop Marignan en een gebouw in de Scailquinstraat voor het realiseren van een huis der culturen met middelen van een wijkcontract as-Leuven maar dit wijkcontract heeft echter geen oog voor de vele verloederde handelspanden op de steenweg.

Vragen:

  • Wat zal de gemeente ondernemen indien de grootste handelszaak van de Steenweg de deuren sluit en de gebouwen verkoopt? Heeft de gemeente een commerciele strategie om nieuwe handelszaken aan te trekken en om het imago van de steenweg een boost te geven?
  • Overweegt de gemeente om het plan van een BBP van vorige legislatuur in één of andere vorm nieuw leven in te blazen?
  • Hoever staan de onderhandelingen met het gewest voor de definitieve heraanleg van de steenweg?
Share This