Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor de afbraak van drie gebouwen gelegen Leuvense steenweg 41-45/Scailquinsstraat 50-52 en de heropbouw van een grote handelsruimte op de gelijkvloers, 21 parkeerplaatsen en 35 woningen.


De ruime handelszaak zou de doorsteek maken tussen Scailquinstraat en Leuvense Steenweg.
http://sjtn.brussels/sites/default/files/downloads/2018/04/aep_pu20252.pdf

De drie panden behoorden toe aan een bekende kledingszaak die ook andere panden op de steenweg uitbaatte en sinds het failliet ging een belangrijke negatieve impact had op de handelsactiviteiten in de Leuvense Steenweg.

Na het failliet was het duidelijk dat de eigenaar zijn patrimonium ten gelde ging maken en zou overgaan tot de verkoop. Deze aanvraag tot bouwvergunning van een vastgoedmakelaar die niet aan zijn proefstuk toe is (zo realiseerde hij de renovatie van de voormalige kazerne aan het Daillyplein) is dus wellicht niet het laatste nieuwe handelsproject in de Leuvense steenweg.

Zo is het voorlopig ook nog wachten op wat de nieuwe eigenaar van de voormalige Mirano van plan is. Er was sprake van een vernieuwde discotheek/evenemenentenzaal of de omvorming tot een handelszaak.

In 2011 kondigde voormalig burgemeester Demannez een BBP (bijzonder bestemmingsplan) aan voor het gehele huizenblok tussen Leuvense Steenweg en Scailquinstraat met een afbraak van het bestaand patrimonium (uitgezonderd de geklasseerde gevel van de voormalige Marignanbioskoop), de creatie van nieuwe handelsruimtes en woningen en het verkeersvrij maken van de steenweg. De bedoeling van het BBP was om de regie in handen te houden en te vermijden dat vastgoedmakelaars alleen zouden beslissen over de toekomst van de Leuvense steenweg. Na de verkiezingen werd dit BBP door de nieuwe burgemeester naar de prullenmand verwezen en begon de krachtmeting tussen gemeenten en gewest over het al dan niet verkeersvrij maken van de steenweg terwijl de handelszaken het steeds moeilijk kregen.

Vragen:

  • Heeft de gemeente weet van nieuwe toekomstige vastgoedprojecten op de Leuvense Steenweg? Is er al duidelijkheid over de toekomst van de Mirano?
  • Zal de gemeente passief ondergaan wat vastgoedmakelaars aan die dienst stedenbouw zullen voorleggen of wenst de gemeente de regie in handen te houden? Welke toekomst ziet de gemeente voor dit stuk van de Leuvense Steenweg?
  • Wenst het de afbraak van het gehele huizenblok en de omvorming van de bestaande panden in grote handelsruimtes met woningen op de bovenverdiepingen? Welke type handelszaken en woningen wenst de gemeente aan te trekken en hoe zal een gezonde mix worden gegarandeerd van activiteiten en functies? Hoe zal er worden voor gezorgd dat de levenskwaliteit van buurtbewoners hier niet onder zal leiden en is de impact op de mobiliteit bestudeerd? Stroken deze nieuwe projecten met de heraanleg van de Leuvense steenweg en de kleine ring door het gewest?
  • Met de verkoop van een groot deel van het patrimonium op de Leuvense steenweg en de creatie door de gemeente van een huis der culturen werpt zich opnieuw de vraag op of een BBP niet noodzakelijk is om de stedenbouwkundige transitie in goede banen te leiden. Denkt de gemeente er aan om met een BBP een kader te scheppen voor de toekomstige Leuvense Steenweg?
  • Denk de gemeente er aan om de gewestelijke bouwmeester om advies en begeleiding te vragen?
Share This