De lokale groep Ecolo-Groen in Sint-Joost-ten-Node nam enthousiast deel aan de luchtkwaliteitcampagne van ecolo-groen. Omdat Sint-Joost-ten-Node geen enkel permanent meetpunt voor luchtkwaliteit heeft op haar grondgebied, was deze meetcampagne een unieke kans om zicht te krijgen op hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in onze gemeente.

Sint-Joost-ten-Node is dicht bebouwd, heeft weinig groen en kent veel drukke verkeersaders zoals de Kleine Ring, de Leuvensesteenweg, de Haachtse Steenweg en de Koningsstraat. Bovendien staat er op het vlak van luchtkwaliteit, waarvan geweten is dat een gebrek eraan een extra sterke invloed heeft op de gezondheid van kinderen, veel op het spel in de jongste gemeente van Belgie.

De lokale groep Ecolo-Groen heeft tien meetpunten uitgekozen in het kader van deze meetcampagne. We gebruikten hiervoor meetbuisjes die de concentratie stikstofdioxide in de lucht meten. Stikstofdioxide (NO2) is een stof die heel schadelijk is voor de luchtwegen en astma kan veroorzaken en die vooral door de motoren van wagens in de lucht gebracht wordt. De meetbuisjes werden gedurende een volle maand geplaatst, van 24 februari tot 24 maart 2018. Een meetpunt werd gekozen in het enige park van de gemeente, de Kruidtuin, een ander meetpunt binnenin een huizenblok om het contrast met de straatkant aan te tonen. Alle andere meetpunten bevonden zich aan gevels aan de straatkant. De meetpunten bevonden zich dus niet midden op een druk kruispunt, maar op plaatsen waar mensen elke dag leven, wonen en werken. Twee van deze laatste meetpunten bevonden zich in rustige straten, met weinig verkeer waar we verwachtten dat de luchtkwaliteit eerder goed zou zijn. Andere meetpunten bevonden zich enerzijds langs belangrijke en drukke verkeersassen en anderzijds langs smalle straten met veel sluipverkeer. We verwachtten dat de meetpunten die blootgesteld waren aan druk verkeer meer vervuiling zouden meten.

Na enkele weken ontvingen we de resultaten van onze meetcampagne. De resultaten lagen sterk in de lijn van onze verwachtingen. Op één meetpunt in een rustige straat en binnenin een huizenblok bevonden de waarden NO2 zich tussen de 20 en 25 µg/m³. Dit beschouwen we als een ‘aanvaardbare’ luchtkwaliteit. Op de drie andere meetpunten lagen de waarden zoals verwacht een pak hoger, tussen de 32 en 37 µg/m³. Deze waarden flirten met wat volgens de Europese norm, vastgesteld op 40 µg/m³, wettelijk toegelaten is. Op de andere vijf meetpunten wordt de Europese norm overschreden met als uitschieter de Koningsstraat waar waarden van 51 µg/m³ worden gehaald. Als bedenkelijke tweede slechtste resultaat kwam de Kruidtuin naar voren met 47 µg/m³.

Kruidtuin kent zeer slechte luchtkwaliteit.

De Kruidtuin is de enige grote groene ruimte van de gemeente en trekt daarom vele jongeren, senioren en gezinnen met kinderen aan. Weinigen kunnen vermoeden dat de luchtkwaliteit er bedroevend is. Dit hoeft echter niet te verbazen met de Kleine Ring en de Kruidtuintunnel die aan het park grenzen en de Sint-Lazaruslaan dat het park doormidden snijdt. We spreken dan nog niet van de belangrijke visuele vervuiling maar ook de geluidsoverlast door de constante stroom aan wagens.

In het verleden lanceerde het Gewest in het kader van de renovatie van het Rijksadministratief centrum het plan om de kleine ring te overkappen maar hier kwam niets van in huis. Het initiële plan van de gemeente en het gewest om de twee delen van het park te verenigen en de Sint-Lazaruslaan voor doorgaand verkeer af te sluiten werd door burgemeester Kir naar de prullenmand verwezen.

Voorstellen

  1. Ecolo-groen zal bij monde van parlementslid en gemeenteraadslid Zoe GENOT maatregelen vragen aan het gewest en leefmilieu Brussel om de luchtkwaliteit permanent te meten in het park en de parkgebruikers te sensibiliseren.
  2. We vragen ook om het plaatsen van geluidsschermen te bestuderen langsheen de kleine ring. Dit zou de geluidsoverlast danig moeten verlagen maar zou ook een (bescheiden) gunstige impact moeten hebben op de luchtvervuiling.
  3. We wensen ook meer duidelijkheid over de stand van zaken van de geplande overkapping van de Kleine Ring tussen de Kruidtuintunnel en de Rogiertunnel.
  4. Tenslotte wil onze fractie ook dat de intiele plannen van Bas Smets voor de Sint-Lazaruslaan en het plein worden gerealiseerd waarbij de twee delen van de Kruidtuin terug worden verenigd. Na vele jaren zijn deze geplande en aangekondigde werken immers nog steeds niet van start gegaan.

Meer informatie in onze brochure:

 

Share This