Interpellation de Frederic Roekens au Conseil communal du 25 mai 2022

Op dinsdag 17 mei werden de hulpdiensten opgeroepen naar de hoek van de Warmoesstraat en de Dwarsstraat. Een dakgoot kwam los, bakstenen lagen al over de grond verspreid, er dreigde gevaar voor het huis en vooral voor de voorbijgangers!

Het gaat hier niet om een situatie van een risico op totale instorting zoals we die bijvoorbeeld hebben gezien op de hoek van de Linnéstraat en de Rivierstraat, maar om het geval waarin delen van de gevel het begeven. Situaties die niet al te ernstig lijken totdat een voetganger geraakt wordt door vallende brokstukken.

Het probleem van dakgoten, kroonlijsten en andere gevelelementen of balkons die dreigen naar beneden te vallen, houdt heel vaak verband met een gebrekkig onderhoud door de eigenaars, door een gebrek aan middelen of door een gebrek aan toezicht 

Het voorbeeld van vorige week dinsdag is niet het enige dat in de gemeente is vastgesteld: Collega raadslid Pascal Lemaire heeft reeds melding gemaakt van een probleem aan de hoek van de Plantenstraat en de Rivierstraat. De laatste jaren waren er verschillende soortgelijke voorvallen.

Deze situaties leiden tot de volgende vragen:

  • Voert de gemeente preventieve acties uit om de gevels die gevaar lopen te identificeren? Heeft het een dreigingsregister?
  • Is er proactief contact met eigenaars van gebouwen om na te gaan of zij in staat zijn gevaarlijke elementen van hun gevels te verwijderen en deze te restaureren? 
  • De gemeente heeft natuurlijk een premieloket sinds 2015 dat goed werk levert maar voor vele eigenaars blijven de kosten voor renovatie te hoog ondanks de premies.  Kan de oprichting worden overwogen van een gemeenschappelijk fonds dat de eigenaars het geld kan voorschieten dat nodig is om hun gevels te   beveiligen? Andere opties zijn het samenbrengen van verschillende eigenaars voor een groepsofferte om zo de prijzen te drukken.

 

Share This