Terwijl burgemeester Emir Kir zijn hart uitstort in de pers en het Brussels Gewest met de vinger wijst, merkt Ecolo-Groen SJTN op dat de woorden van de burgemeester maar al te vaak een manier zijn om de mislukkingen te maskeren die te wijten zijn aan zijn slechte bestuur.

Van de talrijke tekortkomingen die in de loop der jaren door onze gemeenteraadsleden Ahmed Mouhssin en Frederic Roekens(1) aan de kaak zijn gesteld, zullen wij er slechts drie noemen die voor ons emblematisch zijn:

  • Het is burgemeester Emir Kir die lange tijd de gewestelijke renovatieplannen heeft geblokkeerd van de Leuvensesteenweg, die toen nog een belangrijke grote handelsader was:
  • De burgemeester is het hoofd van de politie op zijn grondgebied. In die hoedanigheid zou hij dus een bevel kunnen uitvaardigen om systematisch boetes uit te schrijven voor voertuigen die zich niet aan de voorschriften houden.
  • Het is al minstens twee jaar (twee jaar!) geleden dat de camera’s voor nummerplaatherkenning (ANPR), waarover de laatste dagen in de pers zoveel ophef wordt gemaakt, in werking konden worden gesteld, d.w.z. toen zij werden geïnstalleerd.Door het ontbreken van passende gemeentelijke verordeningen konden zij niet in gebruik worden genomen. Ter herinnering: deze verordening is uiteindelijk aangenomen tijdens de gemeenteraadsvergadering van juni 2022, een gelegenheid voor de burgemeester om steeds opnieuw te communiceren. Wat een contrast met Elsene, waar de toepassing van ANPR-camera’s in goede verstandhouding met de verschillende betrokken partijen gebeurt! In Elsene heeft deze vruchtbare samenwerking geleid tot een echte verandering op het terrein: een veel aangenamere rijweg in Elsene met vooral veel minder foutparkeren dan voorheen!

Laten we ook niet vergeten dat het sinds 2012 de beslissingen van Emir Kir zijn die langzaam maar zeker leiden tot een aanzienlijke degradatie van de Leuvensesteenweg : gebrek aan visie tijdens het faillissement van de onderneming DOD, voorheen verwerping van de BBS of bijzonder bestemmingsplan (uitgewerkt door zijn voorganger en die de gemeente instrumenten zou hebben verschaft om de toekomst van de wijk te sturen), het eindeloze en peperdure (+ 10 miljoen euro ! ) project van de Maison des Cultures, waarvan de werf al maanden stil ligt, hoewel er drie jaar geleden een directeur is aangesteld en de opening was aangekondigd voor oktober … 2019!(2)

En dan hebben we het nog niet eens over het gebrek aan gemeentelijk optreden tegen de overlast die op verschillende manieren wordt veroorzaakt door de feestzalen en discotheken aan de Leuvensesteenweg, ondanks de herhaalde klachten van burgers en onze talrijke interpellaties over dit onderwerp…

Samenvattend kan Ecolo-Groen Sint-Joost alleen maar – aan de hand van feiten – een decennium van mislukkingen van burgemeester Emir Kir vaststellen, terwijl de omvorming van de Leuvensesteenweg tot een verkeersvrije zone, een gewestelijk project, het enige is dat met succes is afgerond.

Wat zou er gebeuren als de burgemeester, in plaats van lukraak te communiceren om te proberen het Gewest de schuld te geven, eens wat fundamenteel werk zou gaan verrichten? Bijvoorbeeld door een vereniging van winkeliers op te richten, door een echt partnerschap aan te gaan met gewestelijke diensten zoals perspective.brussels om wat lange tijd een van de parels van de gemeente was, nieuw leven in te blazen en, heel eenvoudig, door in te gaan op de vragen van het Gewest die sinds… december 2021 onbeantwoord zijn gebleven?

Een beter bestuur van de gemeente, meer positieve resultaten voor de verbetering van het dagelijks leven van de inwoners van Sint-Joost en minder blabla van de burgemeester in de media. Dat is wat de Groep Ecolo-Groen vraagt, zonder luidruchtige persberichten, maar door haar grondige werk en haar constructieve oppositie ten dienste van alle burgers. Dus, meneer de burgemeester, zullen we starten?

 

(1) https://saint-josse.ecolo.be/2016/05/31/het-failliet-van-de-leuvense-2/, https://saint-josse.ecolo.be/2018/05/12/de-stedenbouwkundige-toekomst-van/

https://saint-josse.ecolo.be/2020/02/13/echos-du-conseil-communal-du-12-fevrier-2020/

en vele anderen…

(2) https://saint-josse.ecolo.be/2017/11/05/derapage-financier-de-7-millions-d/

 

Share This